VETERİNERLİK HİZMETLERİ

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ

Günümüzde TEK SAĞLIK konseptine uygun olarak faaliyet yürüten Veterinerlik mesleği yaptığı koruyucu hekimlik çalışmaları ile insan, çevre ve toplum sağlığının korunmasına hizmet etmektedir. Sağlıklı hayvanlardan elde edilen besinler sağlıklı bireylerin ve toplumların oluşmasında ne kadar önemliyse, ortak çevrenin parçası olan ve her köşede rastladığımız sokak hayvanlarının sağlıklı bir biçimde yaşatılarak çevre sağlığının korunması aynı derecede önem arz etmektedir. Bu hizmetin görülmesi STK.lar, Merkezi idare, Gönüllüler ve Belediyelerden oluşan birçok kesimin içinde olduğu bir yapılanma gerektirmektedir. Yapılanmadaki en önemli aktör ise 5199 Sayılı Yasada belirtildiği üzere belediyelerdir. Belediyeler konuya yaklaşımları ölçüsünde toplum ve çevre sağlığının korunmasına hizmet etmektedir.

(İdari Bina ve Poliklinik)

 

Veteriner sağlık hizmetleri;
 
1-Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonu:
Müdürlüğümüzde, hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında veteriner sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Hafta içi mesai saatlerinden sonra ve hafta sonu ile resmi tatillerde İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Acil Müdahale ekibince hizmet verilmektedir.  Müdürlüğümüz klinik hizmetleri için 274 60 70 numaralı telefon hattından, İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Müdahale Ekibine ise 293 39 80 numaralı telefon hattından ulaşılmaktadır.
Müdürlüğümüze şahsen, telefon veya mail ile yapılan bildirimler sınıflandırılarak (hasta, yaralı, saldırgan) kayıt açılır. Açılan kayıttaki bilgiler iş emri olarak toplama ekibine iletilir. Bildirimde bulunan kişi ile diyalog kurularak olayın tam içeriği öğrenilir. Acil vakalara öncelik tanıyarak sırayla müdahale edilir. Uygun şekilde yakalanan hayvanlar belediye bakımevine getirilerek ''Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine'' kaydedilir. Toplanan hayvanlar ön muayeneden sonra gözlem altına alınır. Hasta olanların tedavi ve bakımları yapılır. İşareti (küpesi) olmayan sağlıklı hayvanlar kısırlaştırılır. Operasyon sonrası bakımı yapılarak kuduza karşı aşılanır. Sahiplenme talebi olanlar ilgili forma işlenerek  sahiplendirilir. Talep olmayanlar alındıkları bölgeye tekrar bırakılır. Bakıma muhtaç olanlar (dışarıda tek başına hayatını sürdüremeyecek şekilde engeli olanlar) bakımevinde bırakılır.

 

Klinik Faaliyeti

       2- Aşılama ve Kayıt: 
       Kliniğimize gelen tüm sahipsiz hayvanlara muayeneden sonra anti paraziter ilaç uygulaması yapılır. Sonrasında hekim tavsiyesi doğrultusunda tür ve yaşına uygun diğer aşıları uygulanmaktadır. Aşı yapılan hayvanlar küpe numaraları ile ''Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine'' işlenir.
       Sahipli hayvanların ''Belediye Sahipli Hayvan Kayıt Defterine'' kaydedilmesi yasal bir yükümlülüktür. Bunun içinse geçerli kuduz aşısı ve mikroçip numarasını taşıyan yetkili veteriner hekim tarafından düzenlenmiş sağlık karnesi ibraz edilir.
       Kliniğimize sokaktan alınarak gelen hayvanlarda çip taraması yapılmakta ve bu sayede sağlık ve sahiplik bilgilerine ulaşılmaktadır.
       3-Muayene ve Tedavi:
       Kliniğimizde sadece sokak hayvanlarına sağlık hizmeti verilmekte olup,  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2012 yılında yayımlanan genelgesi doğrultusunda Belediye Veteriner Sağlık Merkezlerinde sahipli hayvanlara sağlık hizmeti verilememektedir.
Uzmanlık gerektiren bazı özel uygulamalar ile teşhis ve tanı yöntemleri için  ise  kurum dışından hizmet alınmaktadır.

Kapalı Alan Geçici Hayvan Bakım Evi

4- Müşahedeye Alma:
 Kedi veya köpek tarafından ısırılan/tırmalanan vatandaşlarımız en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelidir. Müracaat edilen sağlık kuruluşunca düzenlenen Kuduz Aşısı Takip Kartı ibraz edilmesi halinde Müdürlüğümüzce sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanır;
        Isırılan kişinin kimlik ve adres bilgileri alınır, ısırma yapan hayvanın müşahede altına alınması maksadıyla durum İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirilir.
Isırılan kişi tarafından teşhis edilen hayvan sahipli ise, sahibinin gözetiminde olmak kaydıyla kuduz müşahede taahütnamesi düzenlenir. Isırılan kişi tarafından teşhis edilen hayvan sahipsiz ise, İlçe Tarım Müdürlüğü sorumluluğunda yakalanarak merkezimizde gözetim altında tutulur.
Gözlem süresi ısırılma tarihinden itibaren 10 gündür. Müşahede süresini sağlıklı bir şekilde tamamlayanların İlçe Tarım Müdürlüğünce müşahedesi sonlandırılır.  Gözlem altındaki hayvanlardan gözetim süresi içinde ölen hayvanlar kuduz yönünden incelenmek üzere Bornova Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü'ne gönderilir. Sonuçlar Enstitü tarafından kurumumuza ve ilgili kurumlara ivedilikle bilgi verilir.

5- Eğitim Faaliyetleri: 
5199 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği gereği Yerel Hayvan Koruma Görevlisi eğitimi yapılmaktadır. Aynı zamanda talep olması halinde ilk ve orta öğretim düzeyindeki öğrencilere bilinçli hayvan bakımı, sahiplenme ve korunma konularını içeren eğitim verilmektedir.
6- Kurban Hizmetleri ve Hayvan Nakilleri:
Kurban bayramı öncesinde İl ve ilçe Müftülüklerinin kurduğu komisyonlarda denetim faaliyetleri yürütülmektedir. Pazara getirilen hayvanların pasaport ve aşı belgeleri kontrol edilmekte, hayvan refahına uygun olmayan durumlarda ilgililer ikaz edilmektedir. Kaçan hayvanların uygun yöntemlerle yakalanmaları sağlanmaktadır. Hayvan satış ve kesim yerlerindeki karasinek üremesindeki artışa karşı İzmir B.Ş.B. Haşere Mücadele Şefliği ile işbirliği yapılmaktadır.
7- Sahiplendirme Çalışmaları:
Belediye bakımevlerindeki hayvanların sahiplenilmesi amacıyla yazılı ve görsel basın yayın (afiş, pankart vb.) araçları kullanılarak duyurular yapılmaktadır. 


8- Haşere Mücadelesi:

İl genelindeki karasinek, sivrisinek, pire, kene ve kemirgen vb. ile mücadele çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmektedir. Etkili ve başarılı bir mücadele için sivrisineklerin en çok ürediği alanlar olan durgun sularda yani kaynakta ilaçlama prensibiyle larva mücadelesi yapılmaktadır. Araç üstü cihazlarla yapılan uçkun mücadelesinin başarı oranı daha düşük olup kullanılan kimyasalların doğaya zarar vermelerini önlemek maksadıyla fazla tercih edilmemektedir. Sorunun kaynakta çözümüne katkı sağlamak adına sizlerde kendi yaşadığınız alanlardaki varsa su dolu kapları dökebilir veya direne edebilirsiniz. Haşere ile ilgili şikayetlerinizi öncelikle İzmir Büyük Şehir Belediyesinin 293 37 14 – 293 37 15 numaralarına bildirilebilir veya Müdürlüğümüzün 274 60 70 no.lu telefonu ile bilgi verebilirsiniz.

9- Denetim ve Kontrol Hizmetleri:


Sahipli hayvan şikayetlerine yönelik zabıta ile beraber yerinde yapılan denetimlerde; ev ve süs hayvanları için kuduza karşı aşılama, belediyeye kayıt ve mikroçip uygulaması kontrol edilmektedir. Çiftlik hayvanları ise işletme belgeleri ve kirleticilik unsurları yönünden değerlendirilmektedir. Ayrıca hayvan ve hayvansal ürün satan, kullanan işyerlerinin ruhsatlandırma ve denetimi aşamasında komisyonlarda görev alınır ve sözlü, yazılı görüş bildirilir.

 

10- Diğer Hususlar:


İlçemiz genelinde, yerinde incelemeler ile kamuya ait açık alanlarda uygun noktalara sahipsiz hayvanların beslenmelerine yönelik su ve besleme üniteleri konulmaktadır. İlimizde belirli aralıklarla Valilikçe yapılan İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısına katılım sağlanarak gündem hakkında görüş ve öneriler sunulmaktadır. Kaymakamlık bünyesindeki İlçe Hayvan Hakları Komisyonunca gelen ihlallere yönelik şikayetler yerinde incelenerek sonuçlandırılmalıdır.