SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ AMACIMIZ
Müdürlüğümüz, Gaziemir sınırları içerisinde yaşayan, engelli, yardıma muhtaç, yaşlı ve dezavantajlı bireylere hak temelli yaklaşım üzerinden ihtiyaçlarını karşılamaları konusunda yardımcı olmak, sosyal yardımlaşma ve dayanışma olgusunun güçlendirilmesi yönünde çalışmalarda bulunmak, vatandaşlarımıza ihtiyaç duydukları sosyal hizmet hak ve hizmetlerine erişimlerini sağlamak, mevcut dezavantajlarına yönelik ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirme yapmak amacıyla kurulmuştur.

SOSYAL YARDIM HİZMETLERİMİZ:
1)Sosyal Market:
Sosyal Market, ilçemizde yaşayan dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla hizmet vermektedir. Bu hizmet ile gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşılarak, sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygusu güçlendirilmekte, alan elle veren elin birleştiği modern,yenilikçi, şeffaf bir yapı sunulmaktadır.
Atıfbey Mahallesi Kapalı Pazar Yeri altında 250 metrekarelik bir alana kurulan süper market görünümündeki mağazamızda gıdadan, temizlik malzemesine, giyim eşyasından kırtasiyeye kadar yaklaşık 60 çeşit ürün ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir.
Hizmetlerden faydalanılması için müdürlüğümüz tarafından talep edilen evrakların başvurucu tarafından tamamlanması  gerekmektedir.Başvuru sonrasında müdürlüğümüz Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından ilgili haneye ev ziyareti gerçekleştirilerek sosyal incelemeleri gerçekleştirilecek ve hanenin mevcut durumuna göre komisyon kararı ile sosyal market faydalanıcısı olup olmama durumuna karar verilecektir.
Telep edilen evraklar şunlardır:
1)   Başvuruda bulunanın kimlik fotokopisi
2)   Sosyal sigortalar kurumu ve ya e-devlet’ten SGK sağlık
provizyon aktivasyon belgesi
3)   Maaş bilgisini gösterir belge;

  • Evde çalışan herkes için güncel maaş bordrosu
  • Emekli ise maaş banka dekontu ve ya e-devlet’ten maaş     tutarını gösterir belge
  • engelli maaşı, engelli bakım aylığı, yaşlılık maaşı, yetim aylığı vb… alıyorsa
  • Kaymakamlık ve ya e-devlet’ten tutarını gösterir belge

4)   Engelli birey varsa engel durumunu bildirir rapor fotokopisi
5)   E-devlet’ten vukuatlı nüfus kayıt örneği ve adıma tescilli araç kaydı belgesi
6)   Gaziemir Belediyesi gelir müdürlüğü ve e-devlet’ten tapu kayıt belgesi                               
Yardımlardan yararlanmak ya da bağış yapmakla ilgili detaylı bilgi almak için;
0232 999 0 251 / 1201 / 1202 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
2)Ayni  Yardımlar
İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan, barınma, eğitim, sağlık ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayan bireylerin şahsen başvurmaları ya da bildirilmeleri sonrasında hanelerine müdürlüğümüz Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından sosyal incelemeleri yapılır. Değerlendirmeye alınan bireylere, gereksinimleri ve kurumun kaynakları ölçüsünde uygun olan ayni yardım yapılır.
-Eşya yardımı : Gaziemir’de yaşayan yardımsever vatandaşlarımızın bağışları doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelere ihtiyaç dahiline olan eşyalar ulaştırılmaktadır.
-Odun Yardımı :İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ağaç budama dönemlerinde çıkan odunların çuvallanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.
3)İhtiyaç Sahibi Asker Ailelerine Yardım Hizmeti
4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun kapsamında kurum kaynakları ölçüsünde yapılan ayni-nakdi yardımları içerir. 2023 Ocak ayı itibariyle Asker ailelerinin şahsen başvuruları sonrasında yaşadıkları adreste sosyal incelemeleri yapılır. Değerlendirmeye alınan aileler gerekli belgeleri teslim ettikten sonra askerlik süresi tamamlanana kadar hizmetten faydalanır.
Asker Ailelerinin Sağlaması Gereken Koşullar:
4109 Sayılı Kanuna göre, asker ailesi yardımından faydalanmak için
• Yardım isteyeceklerin anne, baba, kardeşleri veya eşi ve çocukları olması.
• İaşelerinin er tarafından temin edilmesi veya ailede çalışan varsa aldığı ücretin asgari ücretin altında olması.
• Mahalli rayiçe nazaran idare ve ihtiyaçlarını temin edecek ne kendilerinin, ne de askere gidenin geçim vasıta ve imkânlarının bulunmaması şarttır.

Başvuru İçin İstenilen Evraklar:
• Erin ailesine ait nüfus müdürlüğünden alınacak son 6 ayı geçmeyecek vukuatlı nüfus kayıt örneği.
• Erin kendisine ve annesine ait ikametgâh belgesi.
• Kimlik fotokopisi
• 18 yaşını geçmemiş ve okumakta olan kardeşlerinin öğrencilik belgesi.
• Erin annesi ve babası boşanmış ise boşanma kararlarının fotokopisi.
• Anne, baba, eş ve kardeşlerinin herhangi bir kuruluşta çalışmaması ve emekli maaşı almaması gerekmektedir.
• Gelirler müdürlüğü, trafik müdürlüğü, askerlik şubesi başkanlığı, mahalle muhtarlığı ve sosyal (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) gerekli belgeler istenecektir.

Asker Ailesi yardımı alacak kişilerin mal varlığı araştırılacaktır.
Yukarıdaki belgeleri tamamlayan asker aileleri belediyemize müracaat ettiklerinde;
Erin askere sevk esnasında ilçemiz sınırları içersinde ikamet etmesi gerekmektedir.

4)Çamaşırhane Hizmeti
Binbaşı Reşat Bey Mahallemizde bulunan çamaşırhanemize dar gelirli mahalle   sakinleri önceden şahsen başvurarak randevu oluşturur. Belirtilen gün ve saatte ücretsiz olarak çamaşır yıkama hizmetinden faydalanır.
Adres : Binbaşı Mah. 397/3 Sk.Sağlık ocağı yanı (muhtarlık binası arkası)

PSİKOSOSYAL DESTEK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ;
1)Kadın Danışma Merkezi
İlçemizde yaşayan ve fiziksel, sosyal-duygusal, ekonomik şiddet gören kadınlara, beraberinde ailelerine ve çocuklarına şahsen ya da telefonla başvuru sonrası oluşturulacak randevu doğrultusunda bireysel danışmanlık hizmeti sunulur. Bu hizmet psikolojik danışmanlığı ve diğer kamu-sivil toplum kuruluşlarının eğitim-sağlık-sosyal-ekonomik olanaklarına ilişkin danışmanlığı kapsar. Gerek görülen bireyler farklı konularda sürdürülen grup çalışmalarına, seminer ve eğitimlere dahil edilir. Gaziemir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nde sürdürülen bu hizmet toplumsal cinsiyet eşitliğini ve bütüncül sosyal hizmet anlayışını gözetir.Kadın Danışma Merkeziyle; Kadına yönelik şiddetin nedenleriyle birlikte ortadan kaldırılması, Gaziemir’de yaşayan her sosyal kesimden kadının korunması, desteklenmesi ve güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kalan, sosyal dışlanmaya ve her türlü ayrımcılığa uğrayan kadınlara; hukuksal, psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmeti vermek ve dayanışma sağlamak, kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik, olabildiğince yaygın farkındalık çalışmaları yapmaktır.

Kadın Danışma Merkezimizde aşağıda yer alan konularla ilgili başvurabilirsiniz:
-Evlilik (Evlilik öncesi danışmanlığı,Aile Danışmanlığı,Boşanma)
-Şiddet(Aile İçi Şiddet,Çocuğa Yönelik İhmal/İstismar,İhbar ve Destek Mekanizmaları)
-Aile ve Çocuk(Ebeveyn-çocuk İletişimi-Sınav Kaygısı,Ergenlik Dönemi)
-Grup Çalışmaları,Eğitimler(Öfke kontrolü,Kadın Hakları,Toplumsal Cinsiyet Rolleri,Aile İçi İletişim)

Kadına yönelik şiddet gibi konularda hizmet verilen merkezde tam gün çalışan bir sosyal hizmet uzmanı,  bir psikolog ve Gaziemir Belediyesi’nin sağlamış olduğu idari personel tarafından çalışmalar yürütülüyor.

Merkez’e telefonla veya bizzat yapılacak başvurular sonucu müracaatçılarla görüşen uzmanlar, gerekli bilgi ve belgeleri edindikten sonra, gerekli incelemeleri yaparak uygun rehberlik hizmetini veriyorlar.
Bütün bu hizmetler gizlilik ilkesiyle profesyonelce ve ücretsiz olarak verilmektedir
 GAZİEMİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ
Gazikent, Çocuk Parkı ve Dinlenme Yeri İçi Yolu No:12

İletişim Bilgileri: ( 0232) 252 56 57

2)Sarnıç Toplum Merkezi
20 Temmuz 2022 tarihinde açılan merkezimiz Gaziemir’de yer alan dezavantajlı bireylerin temel hak ve hizmetlere erişimlerinin kolaylaştırılması, sosyal hayata katılımlarının artırılması, dezavantajlarına yönelik rehberlik,danışmanlık ve destek hizmetlerinden faydalanabilmeleri amacıyla  kurulan merkezimizde ailelere,kadınlara,engellilere, yaşlılara,çocuk ve gençlere yönelik hizmet verilmektedir.Merkezimiz bünyesinde;

  • Sosyal Hizmet Uzmanı,
  • Çocuk Gelişim Uzmanı,
  • Psikolog
  • Özel Eğitim Öğretmeni bulunmaktadır.

 Dezavantajlı bireylerin dezavantajlarının giderilmesine yönelik sosyal hizmet yaklaşımı ile müdahalelerde bulunulmakta ve psikososyal destek verilmektedir.Bunun yanında çeşitli kurslar ve farkındalık artırıcı aktivitelerle bireylerin sosyal hayata katılımlarının artırılması da hedeflenmektedir.Merkezimiz içerisinde yer alan çok amaçlı sınıflarında halk eğitim merkezi ile işbirliği içerisinde çeşitli atölyeler ve kurslar açılmaktadır.Uzmanlarımız tarafından farkındalık artırıcı seminerler,eğitimler verilmektedir.Vatandaşlarımız kurslarda ve seminerlerde eğitim görmekteyken çocuklarının da verimli vakit geçirebilmeleri için oyun odalarında çocuk gelişimi uzmanı eşliğinde vakit geçirmeleri sağlanmaktadır.
Adres : Fatih Mah. 1126 Sokak No:3/A Sarnıç-Gaziemir/İzmir
İletişim : (0232) 260 60 05

( 0232) 999 0 251 / 1205

3)Engelli Hakları Danışmanlık Hizmeti
İlçemizde yaşayan engelli bireyler Engel-siz Çözüm Masası’na başvurarak görevli tarafından engelli haklarına erişim konusunda bilgilendirilir, kendilerine veya yakınlarına yönelik düzenlenen sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. Kurumumuzun engelsiz taşıma aracıyla tedavi merkezlerine ve kamu kurumlarına ulaşımlarında kolaylık sağlanır.

GAZİEMİR BELEDİYESİ
ZEMİN KAT ENGEL-SİZ ÇÖZÜM MASASI
İletişim Bilgileri :  ( 0232) 999 0 251 / 1004

SOSYAL HAYATA KATILIMA DAİR HİZMETLERİMİZ
1)Cumhuriyet Semt Merkezleri Hizmeti
Belediye hizmetlerini daha ulaşılabilir kılmak, ilçede yaşayan bireylerin bölgesel ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla Cumhuriyet Semt Evlerinde kadınların, çocukların ya da ailelerin sosyal-duygusal ve ekonomik olarak güçlenmesini sağlayacak etkinlikler, eğitimler ve kurslar gerçekleştirilmektedir.
Her yaş gurubuna ait bireylerin, sürekli gelişen, yaratıcı, üretken bireyler olarak yaşam kalitelerinin artırılması ve topluma tam ve eşit katılımlarının sağlanması amacıyla uygun görülen mahallelerde semt merkezleri açılmıştır.
Farkındalık arttırıcı, güçlendirici eğitim programlarının yanı sıra iş ve mesleki beceri kursları, hobi kursları ve çocuklara yönelik yaz okulu kursları düzenlenir.
İlçemizde yer alan semt evi iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:
-Aktepe Mahallesi Cumhuriyet  Semt evi
Altan Aydın Cd. No:47/A  Gaziemir/İzmir

Telefon:254 54 57

-Atatürk Mahallesi Cumhuriyet  Semt Evi
1039 Sk. No:71/A Gaziemir/İzmir
İletişim: 281 49 20

-Beyazevler Mahallesi Cumhuriyet Semt Evi
555/1 Sk. No:55 (Sağlık Köyü)
İletişim: 999 02 51/1856

-Dokuz Eylül Mahallesi Cumhuriyet Semt Evi
Gül Sk. No:5/1 A
İletişim: 251 23 48

-Gazi Mahallesi Cumhuriyet Semt Evi
25 Sk. No:15 Kat:2
İletişim: 281 22 20

-Atıf Bey Mahalle Cumhuriyet Semt Evi
6 Sk. No:61
İletişim:276 35 05

-Yeşil Mahalle Cumhuriyet  Semt Evi
52 Sk. No:7/A
İletişim: 253 78 67

-Zafer (Evka 7) Mahallesi Cumhuriyet Semt Evi
800 Sk. No:1/A
İletişim: 284 08 48

2)Taziye Hizmetleri
İlçemizde vefat eden bireylerin yakınlarına yönelik defin işlemlerinin gerçekleştiği gün boyunca taziye ikram aracı ve cenaze yakınlarına 25 adet pide ve ayran ikram edilir.
Taziye Evi:
Vefat eden vatandaşlarımızın ailelerinin, başsağlığı ve taziye ziyaretlerini kabul ettiği bir mekan olan taziye evi, bir aileye en fazla üç gün için tahsis edilmektedir. Vefat tarihi itibariyle üç gün içinde ölüm raporu ve nüfus cüzdanı ile müracaat eden vatandaşın dolduracağı taahhütname ile faydalanabileceği taziye evi, 2021 yılında hizmete başlamıştır. 
Taziye Aracı:
Bünyemizde bulunan üç adet ikram aracı ile ilçemiz sınırlarında vefat eden vatandaşlarımızın evlerine gidilerek çay, kahve, su, pide ve ayran ikramı yapılmaktadır. Taziye hizmetleri birimini telefonla arayarak talep edilen ikram aracı, aracın uygunluk durumuna göre yönlendirilmektedir.
İletişim Bilgileri :  ( 0232) 999 0 251 / 1201  / (0533) 351 85 41
3)Eşitlik Birimi
Gaziemir Belediyesi yönetsel değerlerindeki eşitlik anlayışı doğrultusunda; yerel karar süreçlerine ve karar alma mekanizmalarına tüm vatandaşların katılımının sağlandığı, yaşam koşullarını iyileştirici, hayatın her alanında cinsiyet ve fırsat eşitliğini sağlayacak yerel eşitlik politikalarının oluşturulduğu, cinsiyet eşitliği politikalarının yerel yönetim anlayışına yerleştirildiği, eşitliği sağlayıcı yerel hizmet sunumlarının gerçekleştirildiği katılımcı bir yönetim ve hizmet politikasını hayata geçirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır.
Gaziemir Belediyesi Eşitlik Birimi bu kapsamda;
-Toplumsal farkındalık oluşturma,
-Eşitlik anlayışının toplumda yaygınlaşmasını sağlayacak çalışmalar üretme,
-Şiddetin her türü ile mücadele etme,
-Kadınlara yönelik hizmetlerin kapasitesini arttırmak,
-Belediye hizmetlerinin toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla gerçekleştirilmesi,
-Hak temelli bir bakış açısıyla savunuculuk yapma amaçlarını taşır.

 

 

 

 

4)Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Birimi
Gaziemir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda, Şehit yakınları ve gazilerin ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan desteklenmesi ve toplumdan kopmaması amacıyla çalışmalar yürütülmesi, bu konuda toplumsal duyarlılığı güçlendirici faaliyetler yapılması, Şehit ve gazi yakınları arasında iletişim ve dayanışmanın güçlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına yönelik Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Birimi kurulmuştur.
Gaziemir Belediyesi Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Birimi bu kapsamda;
-Şehit yakınlarına ve gazilere, sahip oldukları haklar ve yükümlülükler konusunda bilgi vermek, bilinçlendirmek.
-Yapılacak olan hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak amacıyla yerel bazda şehit yakınları ile alakalı ayrıntılı veri tabanını oluşturmak ve kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında güvenliğini sağlamak.
-Şehit yakınları ve gazilerin toplumsal hayata uyumlarını kolaylaştırmak için sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmek, kültür, eğlence ve spor alanlarına katılımlarını sağlamak.
-Şehit yakınları ve gaziler arasında iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek için etkinlikler düzenlemek.
-Şehit yakınlarına ve gazilere ihtiyaç duyulması halinde; Sosyal Hizmet ve Yardım Esasları Yönetmeliği esas alınarak Sosyal Yardımlarda bulunmak.
-Şehit ve gazi çocuklarının eğitimi konusunda gerekli desteği sağlamak, kültürel, sanatsal, sportif ve mesleki kurslar düzenlemek.
-Şehit yakınları ve gazilere yönelik ortak protokoller çerçevesinde şehit yakınları ile gazilerin taleplerine yönelik iş ve işlemleri koordine etmek.
-Şehit yakınlarının ve gazilerin sosyal yaşama uyum sağlamaları için gereken eğitici, geliştirici, tıbbi, mesleki ve psiko-sosyal hizmetleri kurumun hizmet birimleri, bağlı ve ilgili kuruluşları ile iş birliği içinde yürütmek.
-Şehitlerimizin taziye evlerinde ihtiyaç duyulan lojistik desteğin verilebilmesi için kurum içi birimler arası koordinasyonu sağlamak.
-Şehitlerimizin anılması ve gazilerimize yönelik özel günlerde, (Dini ve milli bayramlar, Şehitler Günü, Gaziler Günü vb.) mevlit düzenlemek, yemek organize etmek, aile ziyaretleri gerçekleştirmek gibi faaliyetlerde bulunmak.

GAZİEMİR BELEDİYESİ
2. KAT SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İletişim Bilgileri   :  ( 0232) 999 0 251 / 1201 / 1202 *
e-posta               : 
sosyalyardim@gaziemir.bel.tr