GAZIEMIR

Sarnıç Toplum Merkezi

Sarnıç Toplum Merkezi

Hayata geçirdiğimiz Sarnıç Toplum Merkezi’nde, toplumun demografik, ekonomik ve sosyal nedenlerle ortaya çıkan karşılanmamış gereksinimlerinin tespit edilmesi ve bu sosyal sorunlara çözüm üretilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Sosyal hizmet uzmanları, psikologlar ve çocuk gelişim uzmanlarının görev yaptığı merkezimizde, engelliler, kadınlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere toplumun her kesimine hizmet sunuyoruz. 

Sarnıç Toplum Merkezi’nde, aileye ve kadına yönelik koruyucu önleyici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Özel hizmetlerle, dezavantajlı yurttaşların sorunlarıyla baş etmeleri ve yaşamın her aşamasında daha fazla yer almaları için destek sağlıyoruz. Merkezde, hızlı toplumsal değişim, kentleşme ve göçün yarattığı sorunların çözümü ve yurttaşların bu sürece rahat bir şekilde uyum sağlamalarını destekleyici hizmetler veriyoruz. Bu hizmetlerle bireylerin, grupların ve ailelerin sorunlarla baş edebilmeleri ve katılımcı, üretken ve kendine yeterli hale gelmelerine katkı koyuyoruz. Merkezde verilen eğitimlerle, düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlerle, sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı olan bireylerin eğitim seviyelerinin ve kültürel gelişimlerinin artması sağlanıyor.  
Merkezde görev yapan ekiplerimiz, düzenli olarak saha taraması yaparak yurttaşların sorunlarını tespit ediyor, bu sorunlara karşı çözümler üretiyor. Ev ziyaretleri yapan ekipler, elde ettikleri veriler ışığında toplumun ihtiyaçlarını belirliyor ve kentin ihtiyaçlarına ilişkin sosyal projeler geliştiriyor.