GAZIEMIR

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Geri

  TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ:

  Misyonu: 

  Başkanlık Makamının görevlendirmesi veonayı üzerine, Belediye Başkanı adına; Belediye teşkilatına bağlı tüm birimlerin, her türlü faaliyet ve işlemleri ile söz konusu birimlerde görev yapmakta olan personele ilişkin konuların, ilgili mevzuatına uygun bir şekilde düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak amacıyla, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma yapmak.

   

  Vizyonu:

  Gaziemir Belediye Başkanlığına bağlı tüm birimlerin ve söz konusu birimlerde görev yapan personelin verimli olarak çalışmasını teşvik edici denetim sistemini geliştirmek, Belediyece yürütülen işlemlerin hukuk kurallarına uygunluğunun denetimini, hizmet ve kalite standartları çerçevesinde, objektif prensipler doğrultusunda, adil ve güvenilir bir şekilde yapmak.

   

  Görev ve Yetkileri:

  Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Başkanlık Makamının yaptığı görevlendirmeler ve söz konusu Makamınonayı üzerine aşağıdaki görevleri yerine getirir;

  1. Gaziemir Belediyesi merkez birimleri ile bağlı birimlerin işlemlerini, çalışmalarını ve hesaplarını hukuki ve mali açıdan denetlemek, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek,
    
  2. Gaziemir Belediyesine bağlı birim ve kuruluşların denetiminin etkin bir biçimde yürütülebilmesi amacıyla buna ilişkin genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici denetim sistemini geliştirmek,
    
  3. Görev alanına giren konularda, uygulamada ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili inceleme ve araştırmalar yaparak alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda, Başkanlık Makamına tekliflerde bulunmak. Başkanlık Makamının ve Belediyeye bağlı tüm birimlerin uygulamalarda karşılaşılan çeşitli sorunlara ilişkin soruları hakkında danışmanlık hizmeti vermek,
    
  4. Başkanlık Makamının verdiği görevler ve Başkanın onayı ile yapılan denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma sırasındaöğrenilen, soruşturma yapmayı gerektirecek niteliktekikonularda, Kanunların ve ilgi tüm mevzuatın verdiği yetkiye dayanarak soruşturmaya başlamak,
    
  5. Görev alanı kapsamında, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik ve ilgili diğer tüm mevzuat hükümleri kapsamında verilebilecek olan görevleri yapmaktır.