GAZIEMIR

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Geri

  SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ      

  Müdürlüğümüz; 31/05/2009 tarihli, 27244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar hakkında 2006/9809 sayılı Kararı’ gereğince, Gaziemir Belediye Meclisinin 16/06/2009 tarih ve 2009/52 numaralı kararıyla kurulmuştur.

  Müdürlüğümüz, Halkın sağlığı için gerekli faaliyetleri ve hizmetleri planlamak ve yapmaktan, hasta nakil işlemleri, cenaze işlemleri, ilk yardım hizmetleri ve denetim faaliyetlerinden, Belediye'nin Sağlık İşleri Müdürlüğünün idari hizmetlerini yürütmekten, sunulan sağlık hizmetlerini kontrol etmekten sorumludur.
   

  Müdürlüğümüzün faaliyetlerini şöyle sıralayabiliriz:

  - Halkı sağlık konularında eğitici ve bilinçlendirici toplantılar ve etkinlikler düzenlenmesi, kan bağışı kampanyalarının organize edilmesi ve çalışmaların ilgili birimlerle işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak.
  - İlçe genelinde gerekirse diğer ilgili kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak koruyucu hekimlik çalışmalarında bulunmak.
  - Ambulans ve hasta nakil hizmetlerinin koordinasyon işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
  - Belediye sınırları içerisinde gerçekleşen ölüm olaylarında, ölüm tutanaklarının tutulması, gerekli bilgilerin Nüfus Müdürlüğüne bildirilmesi, cenaze sahiplerine gerekli bilgilerin verilmesi, defin ruhsatı için müracaat eden vatandaşlara doktor kanaatine göre izin verilmesi işlemlerinin yapılması, defin için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,
  - Cenaze hizmetleri ile ilgili ilçe belediyesi görev alanına giren hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlamak,
  - İhtiyaç duyulan ilaç, sağlık malzemeleri, medikal araç ve gereçlerinin en ekonomik şekilde, istenen kalite, nitelik ve zamanda tedarik edilmesi için gerekli bilgilerin ilgili birimlere bildirilmesi, tedarik organizasyonun yapılmasını sağlamak,
  - Stok kontrollerinin ve malzeme sayımlarının zamanında yapılmasını sağlamak, kullanımdaki tüm malzemenin sağlıklı ve düzenli biçimde depolanıp, muhafaza altına alınması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
  - Belediye sınırları dâhilinde yaşayanların koruyucu hekimlik görevinin yerine getirilmesi, bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde yaşamaları için gerekli olan faaliyetlerin ve hizmetlerin planlanması, ilgili diğer müdürlük ve kuruluşlar ile işbirliği yapılmasını sağlamak,
  - Memur personelin kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, anne ve babalarına muayene ve tedavi hizmeti vererek tedavi giderlerini incelemek,
  - Polikliniğe baş vuran tüm vatandaşların muayene ve tedavilerini yapmak.
  - İşe girişlerde okul kayıtlarının başlangıçlarında ve yurt kayıtlarında istenen sağlık raporlarını düzenlemek,
  - İşyerlerinde çalışanlarının portör denetimlerini yapmak.
  - Poliklinik hizmeti verecek merkezler açmak,
  - Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla dünya sağlık örgütünün önerileri doğrultusunda bilimsel bir mücadele ve ilaçlama işini yapmak,
  - Kent sınırları içerisinde toplum sağlığı açısından gıda üreten ve satan işyerlerini denetlemek gıda ve işyeri hijyeni alanında eğitim vermek,
  - Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açmak veya işletmek,
  - Belediye memurları ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin tedavilerini ve diğer sağlık kurum ve kuruluşlarına sevklerini yapmak,
  - Acil yardım ve veya hasta nakil hizmetlerini yürütmek.
  - Gençlik ve spor ile ilgili sağlığa ait hizmetleri yürütmek,
  - İlgili yasalara, yönetmeliklere ve genelgelere uygun olarak gıda satış ve toplu tüketim yerlerinin denetimini yapmak.
  - Bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek ve koruyucu önlemlerin alınmasında planlama yapmak.
  - Bölge içinde faaliyet gösteren 2. ve 3. Sınıf gayri sıhhi iş yerlerinin teknik ve hijyen kurallarına uygunluğunu denetlemek.
  - Umumi mahallerde halk sağlığına zarar veren etkenleri yok etmek,
  - Umumi Hıfzıssıhha Meclisine katılmak,
  - Oluşturulan komisyonlara katılarak görev alanı ile ilgili incelemeleri yapmak,
  - Gıda işi ile uğraşanların sağlık muayenesini yapmak,
  - Müdürlüğe ait ayniyat kayıtlarının ve demirbaş zimmetlerinin titizlikle sağlamak,
  - Görev alanıyla İlgili mer’i ihale mevzuatının gerektirdiği ihale işlemlerine ilişkin tüm çalışmaların yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak

   

   

  Sağlıkta Marka Hizmetlerimiz

   

  Koruyucu Hekimlik Hizmeti:

  Koruyucu sağlık hizmetlerinde, sosyal belediyecilik anlayışı içinde yürüttüğümüz hizmetlere her yıl geliştirerek devam etmekteyiz. Hedefimiz, hasta ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini arttırıp, evlerinde konforu yaşatmak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmektir.

  Poliklinik Hizmetlerinden İlçemizde yaşayan vatandaşlarımız ve Belediye çalışanı   personelimiz ücretsiz yararlanmaktadır.

  2010 yılı Haziran ayı itibari ile hizmete giren Laboratuarımızda geniş kapsamlı tahliller yapılmaktadır.

   

  Evde Hasta Bakım Hizmeti:

  2011 yılında başlayan, yaşlı, yatalak, kimsesiz veya bakıma muhtaç, sosyal yönden dezavantajlı kişilere evde Bakım hizmetleri uygulaması vermekteyiz. Hizmetin yoğun talep görmesiyle 2013 yılında araç ve ekip sayısı 3’e çıkarılmıştır. 1 hekim eşliğinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hemşirelik hizmetleri, kişisel bakım, ev temizliği, gıda yardımı, psikolojik destek verilmekte ve hastaların talebi doğrultusunda huzurevine yerleştirilmeleri sağlanmaktadır.

  Diyetisyen hizmetiyle, kronik hastalığı bulunan ya da obeziteyle mücadele eden vatandaşlara danışmanlık hizmeti veriyor ve kentte dengeli beslenme bilincini aşılamak için eğitimler düzenliyoruz.

   

  Psikolojik Destek ve Danışmanlık Hizmeti:

  Evde Bakım Hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda ihtiyacı olduğu düşünülen kişilere psikolojik destek veriyoruz.

  Evlere yapılan ziyaretler ve birimde; çocuk-ergen görüşmeleri ile yararlı olduğu düşünülen grup seansları da yapılmaktadır. Aynı problemi olan ve tek başına çözemeyen çocuk-ergenler bir gruba toplanarak(grup üyesi sayısı, en küçük üyenin yaşı kadar)  içinde model alma çalışmaları uygulanmaktadır.

   

  Diyetisyenlik Hizmeti

  2012 yılında başlayan diyetisyenlik hizmeti ile İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın  yanlış beslenme alışkanlıklarını saptayıp, yetersiz ve dengesiz beslenmenin yol açtığı sağlık sorunlarına karşı önlemler alıyoruz. Çeşitli hastalık durumlarındaki birey ve gruplar için hastalık durumlarına uygun diyetlerin planlıyor, topluma sağlıklı ve ekonomik beslenme yöntemleri konusunda eğitim veriyoruz.

   

  Anne Eğitimi ve Yeni Doğan Hizmetleri:

  Belediyemiz Evde Yeni Doğan, Gebe, Loğusa Bakım çalışmalarında sağlıklı, bilinçli anneler ve bebekler için hizmet vermektedir. Anne ve baba adayları, hamileler, lohusalar ve bebekler bu kapsamda yer almaktadır.  Evde sağlık hizmetlerinde farkındalığın arttırılması sağlanarak; doğum gerçekleri, hastane dönüşünde bebeğin aileye katılması ile tüm yaşantıları değişen ailenin uyum sürecini kolaylaştırmak, bebeğin beslenmesi, bakımı, uyku düzeni konularında annelerin tedirginliklerinin en aza indirilmesi amaç edinilmiştir.  Bu doğrultuda, her mahallede normal doğuma teşvik etmek ve aileleri bilinçlendirmek için üç hafta süren Doğum Öncesi Hazırlık kursları düzenlenmektedir.

  Ev ziyaretleriyle, yeni anne baba olan vatandaşların yanında yer alarak, onların bebeğe alışmalarına yardımcı olunmaktadır. 

   

  Hasta Nakil Ambulansı:

  2009 yılında verilmekte olan Acil Yardım Ambulans hizmeti,   2010 yılından bu yana Hasta Nakil Ambulans hizmeti olarak devam etmektedir. Mesai saatleri içerisinde sürdürülen ve Sağlık Bakanlığınca belirlenen teknik ve tıbbi donanıma sahip olan Ambulans hizmetinden yaralanmak için Gaziemir sınırları içinde ikamet etmek ve acil müdahale edilecek bir hastalığın olmaması gerekmektedir.

   

  Ölüm Raporları :

  Belediye sınırları içerisinde gerçekleşen ölüm olaylarında, ölüm belgesinin ve mernisinin hekimlerimiz tarafından hazırlanması, hazırlanan belgelerin Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesi, cenaze sahiplerine gerekli bilgilerin verilmesi,yol izin belgesinin düzenlenmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak amacı ile Cenaze Hizmetlerimiz 24 saat kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın Belediyemizi araması durumunda doktorlarımız tarafından vefat eden kişi muayene edilerek ölüm raporu düzenlenir, cenaze yakını defin işleri için yönlendirilir
   

  Cenaze Nakil:

  Şehir dışına nakli yapılacak olan cenazenin yol izin belgesi düzenlenerek, Cenaze aracı ile ücretsiz  olarak istenilen şehre nakli gerçekleştirilmektedir. Nakil işleminin olabilmesi için vefat eden kişinin Gazaiemir sınırlarında vefat etmesi ya da ikametgah etmesi şartı aranmaktadır.