GAZIEMIR

Fen İşleri Müdürlüğü

Geri

  FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  Fen İşleri Müdürlüğünün iş ve işlevleri; Halkın ihtiyaç, istek ve şikayetlerini en iyi ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla sokak,meydan,tretuar,istinat duvarı, bina , park yapımı, yol yapım ve bakım işlerini yapmak , altyapı ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu kuruluşları ile çalışmalar yapmak, yasalara uygun mal hizmet ve yapım ihaleleri düzenleyerek, kendi ekip ve ekipmanımızla tüm bu çalışmaları yapmaktır.

  Fen İşleri Müdürlüğümüz, Şantiye Yol Bakım Birimi ve İnşaat,Makine,Elektrik Proje ve Yapım İşleri,Hakediş ve Kontrollük olarak müdürlük bünyesinde İdari Birim olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

  1-ŞANTİYE VE YOL BAKIM BİRİMİ
  Görevleri:
  - Gaziemir sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokakların bakım onarımını sağlamak, Parke ve tretuar döşenmesi, Su Izgarası yapımı , Asfalt atılması ve Asfalt yama işlerini yapılması.
  - Okul binalarının tüm bakım ve onarımı , elektrik arızalarının ,WC arızalarının ve boya badana işlerinin yapılması
  - Gerekli noktalarda araçların hızını kesmek amacıyla hız kesicilerin yapılmasını sağlamak, kaldırımlara araçların park edilmesini önlemek için engelleyici malzeme alımını ve montajını sağlamak
  - Muhtarlık binalarının , kültür ve sanat merkezlerinin, belediye hizmet binalarının tadilat ve onarımını yapmak
  - Spor sahalarının düzenlenmesi, bakım ve onarımını (Basket potalarının boyanması, demir korkuluklarının yapılması v.b.) sağlamak
  - Kaçak yapıların yıkım işlemleri ihalesini yapmak
  - Bölgedeki molozları toplayıp döküm yerlerine naklinin yapılmasını sağlamak.
  - Vatandaşların istek ve şikâyetlerini değerlendirip, gereğini yaparak sonucunu ilgili kişi ve kurumlara iletmek.
  - Kanun ve mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek
  - Eski Binaların yıkılması ile ilgili yıkım izinlerinin verilmesi
  - Hafriyat Döküm yeri ile ilgili,kişilere bilgi verilmesi.
  -Gaziemir sınırları içerisindeki parklar ve sosyal tesislerin elektrik tesisatlarının bakım ve onarımını sağlamak
  -Birime ait personelin günlük çalışma koordinasyonunu sağlamak ve iş gücünü takip etmek
  - Devam eden işlerle ilgili Başkanlığa bilgileri aktarmak ve bu tür bilgileri istatistik veri haline getirmek.

   

  2- İDARİ İŞLER BİRİMİ
  Görevleri:
  - Gelen evrakların kayıt altına alınıp dağıtılması
  - Asansör Avan, projelerinin onaylanması
  - GSM Ruhsatları için Motor Ruhsatı verilmesi
  - Yol Teknik Alt Yapı Bedellerinin Hesaplanarak Tahsilatının sağlanması
  - Gaziemir sınırları içerisindeki parklar, hizmet binaları, hizmet tesisleri ve sosyal tesislerin sıhhi tesisat işlerinin bakım ve onarımını sağlamak
  -Elektrik Projelerinin Onaylanması
  -Gaziemir Belediyesine ait yapılacak tesislere ait ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi tesisat , elektrik, mimari, statik projelerinin çizilmesi.
  -Projelerin keşif ve metraj maliyetlerini hesaplamak
  -İhale dosyalarını hazırlamak,ihale yapıp sürecini sonuçlandırmak.
  - Mal Alımı, Yapım İşleri ve Hizmet Alımları işlerine ait yapım ya da alım süreçlerini takip etmek.
  - İhale edilen işlerin fiziki, fenni ve kanunen doğru yapılmasını sağlamak ve bunun için yüklenici nezdinde gereken önlemleri alarak işlerin teknik şartname ve ilgili yönetmeliklerine uygun yapılmasını sağlamak.
  - Hakediş Raporlarını hazırlamak ve tahakkuk süreçlerini takip etmek mevzuatınca gerekli yasal yazışmaları yapmak.
  - Yapım ya da Alım süreçleri tamamlanan işlere ait Kabul işlemlerini yasal prosedür ve yönetmelikler çerçevesinde eksiksiz olarak gerçekleştirmek.
  - Stratejik plan, performans programı, bütçe, faaliyet raporu çalışmalarını hazırlamak.
  - GaziemirBelediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne gelen vatandaş maillerindeki şikayetleri yerinde kontrol ederek gereğini yapıp ilgili e- maile cevap vermek.

  Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu kuruluşları ile çalışmalar yapmak, yasalara uygun mal hizmet ve yapım ihaleleri düzenleyerek, kendi ekip ve ekipmanımızla tüm bu çalışmaları yapmaktır.

  Fen İşleri Müdürlüğümüz, Şantiye Yol Bakım Birimi ve İnşaat,Makine,Elektrik Proje ve Yapım İşleri,Hakediş ve Kontrollük olarak müdürlük bünyesinde İdari Birim olarak çalışmalarını sürdürmektedir.