GAZIEMIR

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Geri

  GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR:

       Gaziemir Belediyesinin amaçları prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, halkla ilişkilerle ilgili konularda gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir kurum imajı ve kurumsal temelde sağlıklı bir halkla ilişkiler ortamı oluşturmak üzere faaliyetler yürütmekten, Belediye yönetiminin izlediği politikaların halka benimsetilmesi, yapılan hizmetlerin halka duyurulması, hizmetlerden dolayı halkın memnuniyetinin sağlanması, halkın, belediye yönetiminin hizmetlerine yön verecek düşünce ve beklentilerinin alınması amaçlı çalışmalar yürütmek, belediyenin faaliyet alanına giren gelişmelerin takip edilmesi ayrıca 4982 sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” ve 2006/3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile CİMER kapsamında, kişilerin niteliğine uygun dilekçe ve başvuruları değerlendiren, ilgili birimlere yönlendiren ve gelen cevaplarını tekrar başvuru sahiplerine ileten, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan, eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkesi çerçevesinde, tüm bu görevlerin kanun ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlayan bir müdürlüktür. Çeşitli etkinliklere veri oluşturmak adına ilçe genelindeki Sivil Toplum Kuruluşları, Dernekler, İl, İlçe Protokolü, Siyasi Partiler, Esnaf ve Sanatkârlar hakkındaki iletişim bilgilerini içeren ve zaman zaman güncellenen bilgi bankası oluşturulur.

       Belediyemiz tarafından İlçemizde gerçekleştirilen tüm etkinliklerde protokol heyetinin karşılanması ve yerleştirilmesi hizmetlerini yürütür. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereği vatandaşı yönlendirme, bilgilendirme ve çözüm üretme noktasında, kanun çerçevesinde 15 günlük süre içerisinde olumlu ya da olumsuz cevap verilmesi kaydı ile tüm müdürlüklerle koordineli bir çalışma yürütür. İlçenin sorunları ile ilgilenip halkla belediye arasında iletişim sağlar. 2006/3 sayılı Cumhurbaşkanlık Genelgesi doğrultusunda uygulanmaya başlayan CİMER yolu ile gelen talep ve şikâyetleri ilgili müdürlüklere yönlendirerek 30 gün içerisinde cevaplarının talep/şikâyette bulunan vatandaşa dönmesini sağlar.
  Kendisine bağlı olarak çalışmakta olan personelin iş, bilgi ve verimliliklerini arttırabilmek için eğitilmeleri hususunda çalışmalar yürütür.

   

  BASIN YAYIN SERVİSİ:

   

  - Belediyemizle ilgili çıkan günlük haber ve yorumlar takip eder. Çıkan haber kupürleri tasnif edilerek Başkanlık Makamlarını bilgilendirir. Lehte ve aleyhte çıkan haberler değerlendirilerek gerektiğinde Başkanlık Makamının isteği doğrultusunda gerekli açıklamaları yapar.
  - Belediyenin ve Belediye Başkanının tüm medya kuruluşları ile (gazeteler, dergiler, televizyonlar, radyolar) iletişimini sağlar.
  - Belediye Hizmetleri ile ilgili basın bildiri ve bültenleri hazırlar, konuyla ilgili fotoğraf ve görüntüleri medya organlarına dağıtır.
  - Basının; belediye hizmet ve faaliyetleri ile ilgili taleplerini ilgili birimlerden temin ederek Belediye Başkanını onayı ile basına verir.
  - Gerektiğinde Başkanlık talimatı ile Basın Toplantıları düzenler. 
  - Belediyemiz Hizmetleri konusunda kamuoyunu aydınlatmak amacıyla tanıtıcı yayınlar (Dergi, Gazete, Bülten) yapar.
  - Belediyecilik konusundaki yeni gelişme ve uygulamalardan Başkanlık Makamını haberdar eder.
  - Yazılı ve görsel basın ile belediye ve belediye hizmetlerine yönelik yayın materyalleri ile (haber program, haber dizisi, vs.) çalışmaları yapar.
  - Basın Yayın organlarında yer alan haberleri dosyalar, bilgisayar ortamında arşivler.
  - Önemli bulduğu haberleri ilgili birimlere dağıtır ve basın panosunda teşhir eder.
  - Belediye ve Belediye Hizmetleri ile ilgili yayınları satın alır, abone olunmasını sağlar.

   

  MUHTARLAR MASASI:

   

  Belediye yönetimi ile mahalle muhtarları ve vatandaş arasında diyalog tesis edilmesini sağlar. Muhtarlardan gelen talep, öneri ve şikâyetlerin ilgili birime aktarılmasını ve çözüm üretilmesini sağlar. Belediye başkanının isteği doğrultusunda mahalle muhtarları aracılığı ile mahalle toplantıları düzenleyerek sorunların giderilmesini sağlar.

   

  HALK HİZMET MASASI:

   

  Vatandaşlardan gelen istek ve şikayetlerin ilgili birimlere iletmek ve çözüm üretilmesini sağlar.