GAZIEMIR

 

                           GAZİEMİR  BELEDİYE MECLİSİ

                                                                                                                                                                     

07 / 09 / 2023           

Perşembe Saat:18:00

 

04/09/2023 TARİHLİ GÜNDEMİN DEVAMI

 

  1. 04/09/2023 tarihinden sonra sonuçlanan raporlar

 

1.1-(44/2023)-İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.06.2023 tarih ve 05.669 sayılı kararı ile uygun görülerek değişiklikle onanan ve 12.07.2023-14.08.2023 tarihleri arasında bir ay süre ile ilan edilen UİP-351010613 plan işlem numaralı Gaziemir – Sarnıç Mevkii 1. Etap 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna, ilan süresi içerisinde 10.08.2023 tarih E-76606039-401-7110941 sayılı yazı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğütarafından yapılan itiraz komisyonlarca görüşülmüş olup;yapılan itirazın reddininoy çokluğuile kabulüne ilişkin Bayındırlık ve İmar, Hukuk ile Çevre Komisyonu ortak raporu.

 

1.2-(45/2023)-İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.06.2023 tarih ve 05.669 sayılı kararı ile uygun görülerek değişiklikle onanan ve 12.07.2023-14.08.2023 tarihleri arasında bir ay süre ile ilan edilen UİP-351010613 plan işlem numaralı Gaziemir – Sarnıç Mevkii 1. Etap 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna, ilan süresi içerisinde 23 adet dilekçe sahipleri tarafından yapılan itirazlar komisyonlarca görüşülmüş olup; yapılan itirazların reddininoy çokluğuile kabulüne ilişkin Bayındırlık ve İmar, Hukuk ile Çevre Komisyonu ortak raporu.

 

1.3-(46/2023)-İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.06.2023 tarih ve 05.669 sayılı kararı ile uygun görülerek değişiklikle onanan ve 12.07.2023-14.08.2023 tarihleri arasında bir ay süre ile ilan edilen UİP-351010613 plan işlem numaralı Gaziemir – Sarnıç Mevkii 1. Etap 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna, ilan süresi içerisinde 7 adet dilekçe sahipleri tarafından yapılan itirazlar komisyonlarca görüşülmüş olup; yapılan itirazların reddininoy çokluğuile kabulüne ilişkin Bayındırlık ve İmar, Hukuk ile Çevre Komisyonu ortak raporu.

 

1.4-(47/2023)-İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.06.2023 tarih ve 05.669 sayılı kararı ile uygun görülerek değişiklikle onanan ve 12.07.2023-14.08.2023 tarihleri arasında bir ay süre ile ilan edilen UİP-351010613 plan işlem numaralı Gaziemir – Sarnıç Mevkii 1. Etap 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna, ilan süresi içerisinde 4 adet dilekçe sahipleri tarafından yapılan itirazlar komisyonlarca görüşülmüş olup; yapılan itirazların reddininoy çokluğuile kabulüne ilişkin Bayındırlık ve İmar, Hukuk ile Çevre Komisyonu ortak raporu.

 

1.5-(49/2023)-İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.06.2023 tarih ve 05.669 sayılı kararı ile uygun görülerek değişiklikle onanan ve 12.07.2023-14.08.2023 tarihleri arasında bir ay süre ile ilan edilen UİP-351010613 plan işlem numaralı Gaziemir – Sarnıç Mevkii 1. Etap 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna, ilan süresi içerisinde 5 adet dilekçe sahipleri tarafından yapılan itirazlar komisyonlarca görüşülmüş olup; yapılan itirazların reddininoy çokluğu ile kabulüne ilişkin Bayındırlık ve İmar, Hukuk ile Çevre Komisyonu ortak raporu.

 

1.6-(50/2023)-İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.06.2023 tarih ve 05.669 sayılı kararı ile uygun görülerek değişiklikle onanan ve 12.07.2023-14.08.2023 tarihleri arasında bir ay süre ile ilan edilen UİP-351010613 plan işlem numaralı Gaziemir – Sarnıç Mevkii 1. Etap 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna, ilan süresi içerisinde 6 adet dilekçe sahipleri tarafından yapılan itirazlar komisyonlarca görüşülmüş olup; yapılan itirazların reddininoy çokluğuile kabulüne ilişkin Bayındırlık ve İmar, Hukuk ile Çevre Komisyonu ortak raporu.

 

1.7-(51/2023)-İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.06.2023 tarih ve 05.669 sayılı kararı ile uygun görülerek değişiklikle onanan ve 12.07.2023-14.08.2023 tarihleri arasında bir ay süre ile ilan edilen UİP-351010613 plan işlem numaralı Gaziemir – Sarnıç Mevkii 1. Etap 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna, ilan süresi içerisinde 3 adet dilekçe sahipleri tarafından yapılan itirazlar komisyonlarca görüşülmüş olup; yapılan itirazların reddininoy çokluğuile kabulüne ilişkin Bayındırlık ve İmar, Hukuk ile Çevre Komisyonu ortak raporu.

 

1.8-(52/2023)-İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.06.2023 tarih ve 05.669 sayılı kararı ile uygun görülerek değişiklikle onanan ve 12.07.2023-14.08.2023 tarihleri arasında bir ay süre ile ilan edilen UİP-351010613 plan işlem numaralı Gaziemir – Sarnıç Mevkii 1. Etap 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna, ilan süresi içerisinde 14.08.2023 tarih 22102 sayılı dilekçe sahibi tarafından yapılan itirazın komisyonlarca görüşülmüş olup; yapılan itirazın reddinin oy çokluğu ile kabulüne ilişkin Bayındırlık ve İmar, Hukuk ile Çevre Komisyonu ortak raporu.

 

1.9-(48/2023)-İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.06.2023 tarih ve 05.598 sayılı kararı ile uygun görülerek değişiklikle onanan ve 11.07.2023-11.08.2023 tarihleri arasında bir ay süre ile ilan edilen UİP-351004373 plan işlem numaralı Gaziemir İlçesi, Atıfbey Mahallesindeki Rekreasyon Alanı içerisindeki 2 adet Trafo Alanı amaçlı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine, ilan süresi içerisinde 07.08.2023 tarih 50116 sayılı yazı ile GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan itirazın oy birliğiile kabulüne ilişkin Bayındırlık ve İmar, Hukuk ile Çevre Komisyonu ortak raporu.

 

2-Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.

 

3-Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti. 

 

Yayın Tarihi : 07-09-23