GAZIEMIR

                                                      GAZİEMİR  BELEDİYE MECLİSİ
 
 
                                                                                                                              03 / 08 / 2022                                                                                                                                                                Çarşamba Saat:18:00
 
        
                                                01/08/2022 TARİHLİ GÜNDEMİN DEVAMI
 
 
1- 01/08/2022 tarihinden sonra sonuçlanan raporlar
 
 
1- (62/2022)- Belediyemiz 2022 yılına ait Ek Bütçe Gelir Cetveli 2022 yılı ile Ek Bütçe Gider Cetveli 2022 yılı dökümü yapılan bütçe tertiplerine toplam 74.219.000,00 TL ödenek eklenerek,  belediyemiz 2022 Mali yılı gelir ve gider bütçesinin 359.219.000,00 TL’ye yükseltilmesi hususunda hazırlanan ek ödenek teklifinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesi gereğince oy birliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
 
 
2- (63/2022)- Bu yıl Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda milli atlet atletizm erkekler çekiç atmada 74.34 metrelik atışıyla altın madalya kazanmış olan Özkan BALTACI'nın göstermiş olduğu performans ve başarılarının devamını teşvik etmek amacıyla; 03.11.2010 tarihli spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösterenlerin ödüllendirilmesi hakkında yönetmeliğin 4. ve 22. maddeleri gereğince ödülün bir adet Ata altının TL karşılığı olarak verilmesine  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi gereğince oy birliği ile kabulüne ilişkin Hukuk, Plan ve Bütçe ile Spor komisyonu ortak raporu. 
 
 
 
2- Dilek ve temenniler.
3-Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.
4-Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.  
 
 

Yayın Tarihi : 03-08-22