GAZIEMIR

                                                       GAZİEMİR  BELEDİYE MECLİSİ
 
                                                                                                                          05 / 11 / 2021                                                                                                                                                                    Cuma  Saat:18:00          
  
                                                        01/11/2021 TARİHLİ GÜNDEMİN DEVAMI
                                                                  SONUÇLANAN RAPORLAR
 
 
1- Komisyonlardan gelen raporlar.
 
1- (83/2021)- Belediyemizin ihtiyacı doğrultusunda  boş kadrolarımızdan 1 adet 1.  derece Mimar kadrosunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre istihdam edilen 1. derecenin 1. kademesi kadro karşılığı esas alınmak üzere belirlenen net aylığın %20 fazlası net ücret ödenmek suretiyle 2021 yılında ihtiyaç duyulduğunda tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasının oy birliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe komisyon raporu.
 
2- (84/2021)- Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü bütçesine kara taşıt alımları gideri kalemi açılarak, açılan kara taşıt alım giderleri kalemine temizlik hizmet alım giderleri kaleminden 250.000,00 TL nin aktarılması hususunu ve aktarılan 250.000,00 TL ile Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanmak üzere ekli T Cetvelinde belirtilen taşıtın 237 Sayılı Taşıtlar Kanununun 10. Maddesi gereğince satın alınmasının oy birliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe komisyon raporu.
 
 
2- Dilek ve temenniler.
3-Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.
4-Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.  
 

Yayın Tarihi :