GAZIEMIR

                                                             GAZİEMİR  BELEDİYE MECLİSİ
 
                                                                                                                                05 / 10 / 2021
                                                                                                                              Salı  Saat:18:00                                                                                      
                                                      01/10/2021 TARİHLİ GÜNDEMİN DEVAMI
                                                              SONUÇLANAN RAPORLAR
 
 
1- Komisyonlardan gelen raporlar.
 
1- (59/2021)- Meclisimizin dilek ve temenniler bölümünde yaşanan söz alma ve konuşmaların kısıtlanmaması, meclis üyelerinin konuşma haklarının ellerinden alınmaması, yerel sorunları tartışmadan başkanlık makamından cevapları almadan meclis toplantılarının sonlandırılmaması ve dileyen meclis üyesinin birden fazla söz alma isteği talebinin; Kişinin ismi zikredilerek veya kimliğine ilişkin belirleyici özellikler kullanılarak yöneltilen bir sataşma, ileri sürmüş olduğundan farklı bir görüş veya kendisine suç isnat edilmesi halleri ile sınırlı kalacak şekilde adı geçen kişiye ikinci kez söz verilmesine, komisyonumuzca değerlendirilmiş olup katılanların oy çokluğu ile kabulüne ilişkin Hukuk komisyon raporu. 
 
2- (77/2021)- Sağlık İşleri Müdürlüğü bütçesinden Destek Hizmetleri  Müdürlüğü bütçesine 1.000.000.-TL ödeneğin alınmak suretiyle aktarma yapılmasının 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18.maddesinin b fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince katılanların oy birliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe komisyon raporu.
 
3- (75/2021)- İzmir İli, Gaziemir İlçesi Tapunun Sakarya Mahallesi 2327 ada, 4 parselde  bulunan Belediyemize ait 1559/2939 (233,85 m²) hissenin satış talebinin katılanların oy birliği ile reddine ilişkin Bayındırlık ve İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu ortak raporu.
 
2- Dilek ve temenniler.
3-Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.
4-Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.  
 

Yayın Tarihi :