GAZIEMIR

 
 
          
                                                              GAZİEMİR  BELEDİYE MECLİSİ
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
                                                                                                                           03 / 12 / 2020                                                                                                                                                                Perşembe Saat:16.00
 
 
 
                                              01/12/2020 TARİHLİ GÜNDEMİN DEVAMI
 
                            01/12/2020 TARİHİNDEN SONRA SONUÇLANAN RAPORLAR
 
 
 
1. Komisyonlardan gelen raporlar.
 
1- (64/2020)- Poyraz Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. nin 13/11/2020 tarih ve 8047 sayılı dilekçe ile 35 APF 594 Plakalı 2012 model Ford marka Beyaz Minibüsü sadece engelli veya hasta bireyleriyle birlikte refakatçilerinin taşınması amacıyla mevcut haliyle aracın şartlı bağış olarak kabulü ve aracın araç kayıt listesine eklenmesine oy birliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonu Ortak Raporu.  (Sosyal Yard.İşl.Müd.)
 
2- (66/2020)-Ekli cetvelde yer alan Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünün harcama kalemlerine toplam 6.600.000.-TL ödeneğin Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğünde yer alan harcama kalemlerinden alınmak suretiyle aktarma yapılmasının 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18.maddesinin b fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince oy birliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.  (Mali Hizm.Md.)
 
 
2. Dilek ve temenniler.
3. Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.
4. Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.  
 
 
 

Yayın Tarihi :