GAZIEMIR

 
                                                                  GAZİEMİR  BELEDİYE MECLİSİ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                             05 / 10 / 2020                                                      Pazartesi Saat:18.00
 
 
 
                                          01/10/2020 TARİHLİ GÜNDEMİN DEVAMI
 
                            01/10/2020 TARİHİNDEN SONRA SONUÇLANAN RAPORLAR
 
 
 
1. Komisyonlardan gelen raporlar.
 
1. (45/2020)-01.02.2010 tarih ve 14 sayılı Meclis kararı ile onaylı Gaziemir Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği ve Gaziemir Belediyesi Disiplin Amirleri Çizelgesi yürürlükten kaldırılması ve ilgili Genelge doğrultusunda, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğe uygun hazırlanan İzmir Gaziemir Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin oy birliği ile kabulüne ilişkin Hukuk Komisyon Raporu.
2. (46/2020)- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Diğer kuruluşlarla ilişkiler başlığını taşıyan 75/c   maddesi gereğince mülki amirin izni alındıktan sonra işlem yapılmak üzere Belediyemiz ile Ahbap Derneği arasında işbirliği protokolünün imzalanabilmesi için Belediye Başkanı Halil ARDA’ya yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne ilişkin Hukuk Komisyon Raporu.
3. (47/2020)- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Diğer kuruluşlarla ilişkiler başlığını taşıyan 75/c   maddesi gereğince mülki amirin izni alındıktan sonra işlem yapılmak üzere Belediyemiz ile Gıda Kurtarma Derneği arasında işbirliği protokolünün imzalanabilmesi için Belediye Başkanı Halil ARDA’ya yetki verilmesinin oy çokluğu ile kabulüne ilişkin Hukuk Komisyon Raporu.
 
 
 
2. Dilek ve temenniler.
3. Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.
4. Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.  
 
 
 

Yayın Tarihi :