GAZIEMIR

 
 
 
 
                                                                       GAZİEMİR BELEDİYESİ
                                                                 2020 YILI ŞUBAT AYI 2.BİRLEŞİM
                                                                           MECLİS GÜNDEMİ
                                                                  TOPLANTI TARİHİ: 06.02.2020 
                                              TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
                                                                      TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
 
I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 
 
II- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
 
1.Zabıta fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyon Ortak Raporları (İnsan Kayn.Eğitm.Müd.)
 
2.2020 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi talebi  ile ilgili oy çokluğu ile kabul edilen Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyon Ortak Raporları  (İnsan Kayn.Eğitm.Müd.)
 
3.Milli Savunma Bakanlığı İzmir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın talebi ve mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, Atıfbey Mahallesi 251 ada 2 numaralı parselin bir kısmı ve 4 numaralı parsel ile Sakarya Mahallesi 250 ada 3 numaralı parseli kapsayan alanda E=0.30, Yençok=7 Kat yapılaşma koşullu Askeri Alanın, Dere Islah Güzergahlarının ve Adnan Menderes Havaalanı Mania Planı Kriterlerinin belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu (Etüt Proje Müd)
 
 
III- DİLEK VE TEMENNİLER. 
 
 
IV-TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.    
 
 
V- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ. 
 

Yayın Tarihi :