GAZIEMIR

 


                                                                          DUYURU
 
               Gaziemir Belediye Meclisinin 2020 yılı Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi 02.01.2020 Perşembe günü saat 18:00’de, Gaziemir Belediyesi bünyesinde bulunan Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesi gereği, toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur.
 
                   Sayın halkımıza duyurulur.
                                                                                                                    

                                                                       GAZİEMİR BELEDİYESİ
                                                                2020 YILI OCAK AYI 1.BİRLEŞİM
                                                                       MECLİS GÜNDEMİ
                                                              TOPLANTI TARİHİ: 02.01.2020
                                            TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
                                                                    TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
I-BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

II- MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

III-BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1.5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi uyarınca Denetim Komisyonunda görev alacak meclis üyelerinin gizli oyla seçilmesi talebi (Yazı İşl.Müd)
 
2.Boş Memur kadroları iptal – ihdas talebi. (İnsan Kayn.Eğitm.Müd.)
 
3.2019 yılında çalışıp 2020 yılında çalışacak sözleşmeli memurların çalıştırılması talebi. (İnsan Kayn.Eğitm.Müd.)
 
4.2020 yılında ihtiyaç duyulduğu takdirde sözleşmeli personel çalıştırılması talebi (İnsan Kayn.Eğitm.Müd.)
 
5.Belediyemiz ile Cevdet İnci Eğitim Vakfı (İnci Vakfı) arasında Kodlama Eğitimi İşbirliği Protokolu’nun imzalanması için Belediye Başkanının yetkili kılınması talebi (Sosyal Yard.İşl.Müd)
 
6.6183 sayılı Yasanın 90.maddesi uyarınca Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı Vergi Dairelerince oluşturulacak satış komisyonlarında görev almak üzere meclis heyetince 1 asil, 1 yedek üyenin seçilmesi talebi (Yazı İşleri Md.)
 
7.Buca İlçesi sınırlarında bulunan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce Fidanlık olarak kullanılan Buca İlçesi İnönü Mahallesi 160 ada, 1 parsel (8.099 m²), 13 parsel (8.213 m²), 14 parsel (10.596 m²), 15 parsel (3.866 m²), ve 24 parselin ( 3.991,50 m²) mülkiyeti ile Gaziemir İlçesi Atıfbey Mahallesi 2049 ada, 1 parselde kayıtlı üzerinde Migros binası olan (Eski adı Tansaş) taşınmazın 1124/3546 payına isabet eden belediyemizin hissesinin tamamının %100 hissesi belediyemize ait Seydaş A.Ş’ye Devri ve Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda olan; Aryom İnşaat önü Gaziemir İlçesi Irmak Mahallesi 725 sokak no:2, 2309 ada 1 parsel ile 2198 ada 2 parsel arasında kalan kamuya terkli alan üzerindeki Kültür Merkezi Binası’nın, Gaziemir İlçesi Sevgi Mahallesi Nevvar Salih İşgören Caddesi No:8/3, 1934 ada 1 parsel ile 1920 ada 1 parsel arasında kalan kamuya terkli alan üzerindeki binanın ve Gaziemir İlçesi Gazikent Mahallesi Akçay Caddesi No:282/4, 1949 ada 6 parsel ile Akçay caddesi arasında kalan kamuya terkli alan üzerindeki tesislerin işletme hakkının 10 yıl süre ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (i) bendi kapsamında %100 hissesi Belediyemize ait Seydaş Organizasyon İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ayni sermaye olarak konulması talebi (Özel Kalem Müd)
 
8.Belediyemizin %100 hissesine sahip olduğu Seydaş Organizasyon İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin vermekte olduğu ve vereceği hizmetler dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (i) bendi kapsamında, 50.000,00 TL olan sermayesinin 500.000,00 TL artırılarak toplam 550.000,00 TL’ye çıkartılması ve sermaye artışının belediyemiz gider bütçesinin ilgili tertibinden Seydaş Organizasyon İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ödenmesi talebi (Mali Hizm.Müd)
 

 IV-KOMİSYONLARA HAVALE EDİLİP SONUÇLANMAYAN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1.Milli Savunma Bakanlığı İzmir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın talebi ve mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, Atıfbey Mahallesi 251 ada 2 numaralı parselin bir kısmı ve 4 numaralı parsel ile Sakarya Mahallesi 250 ada 3 numaralı parseli kapsayan alanda E=0.30, Yençok=7 Kat yapılaşma koşullu Askeri Alanın, Dere Islah Güzergahlarının ve Adnan Menderes Havaalanı Mania Planı Kriterlerinin belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı talebi. (Etüt Proje Müd) (BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONU)
 
V- DİLEK VE TEMENNİLER.
 
VI- TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
VII-TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ
 
                                                                                                                     Yayın tarihi: 27.12.2019

 

Yayın Tarihi :