GAZIEMIR

 


                                                               GAZİEMİR BELEDİYESİ
                                               2019 YILI ARALIK AYI 21. TOPLANTI 2.BİRLEŞİM
                                                                    MECLİS GÜNDEMİ
                                                           TOPLANTI TARİHİ: 04.12.2019
                                       TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
                                                            TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 
II- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. Belediyemizin 2019 Mali yılı gider bütçesindeki ekli listedeki müdürlüklerin kullanılmayacağı anlaşılan tertiplerindeki ödeneklerin, yine ekli listedeki müdürlüklerin bütçe tertiplerine 5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı 18.maddesinin b fıkrası ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesine istinaden aktarım yapılması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu (Mali Hizm.Müd)
2. Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanlarda kurulu bilboard, totem ve reklam ünitelerinin Gazikent Mahallesi Atatürk Bulvarı No:12/1 adresinde rekreasyon alanı içerisinde bulunan kafeteryanın (Eber Kaferya Restoran Yeri) ve Gazikent Mahallesi Akçay Caddesi No:282/4 adresinde rekreasyon alanı içerisindeki bulunan tesisin (Kır düğün salonu restoran, büfe, yüzme havuzu) işletme haklarının 10 yıl süre ile  SEYDAŞ Organizasyon İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ayni sermaye olarak konulması talebi ile ilgili oy çokluğu ile kabul edilen Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyon Raporları (Destek Hizm.Müd)
3. Belediye Meclisimizin 10.06.2019 tarih ve 28 sayılı kararı ile uygun görülen, İ.B.B Meclisi’nin 09.09.2019 tarih ve 05.758 sayılı kararı ile kabul edilerek 01.10.2019 tarihinde onaylanan ; Hava Teknik Okullar Komutanlığı’nın Sarnıç Nizamiye Bölgesi yakınında bulunan 11129 adanın Ticaret Alanı, 117 ada 2 nolu parselin Ağaçlandırılacak Alan olarak belirlenmesine ve 18 metre genişliğindeki yolun kavşak alanına bağlanacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilan süresi içerisinde Milli Savunma Bakanlığı İzmir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı tarafından yapılan itirazın değerlendirilmesi talebi ile ilgili oy birliği ile reddine karar verilen Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu. (Etüt Proje Müd)
4. 04.05.2018 tarih 30411 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği 10. maddesinin 1. Bendine istinaden idare payının 2020 yılı için belirlenmesi ve protokol süresi boyunca yeniden değerleme oranı kadar arttırılarak devam etmesi talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu (Fen İşleri Müd)
5. Büyükkarcı Oto Yedek Parça Hafriyat Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından belediyemize verilen dilekçe ile plakası, modeli, şasi numarası, markası belirtilen iki adet aracın belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere belediyemize şartsız bağışlanması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyon Raporları (Temizlik İşl.Müd)
 
III- DİLEK VE TEMENNİLER.

IV-TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİSÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.   

V- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.
 

 

Yayın Tarihi :