GAZIEMIR

GAZİEMİR BELEDİYESİ                                        

2019 YILI NİSAN AYI 5.TOPLANTI 2.BİRLEŞİM

 

MECLİS GÜNDEMİ

     TOPLANTI TARİHİ: 11.04.2019

     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU

     TOPLANTI SAATİ: 18:00

 

 

 

 

 

  •  BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

 

 

II- 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 56. MADDESİNE İSTİNADEN 2018  YILI FAALİYET                  

     RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 

III-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

 

  1. Belediye Meclis üyelerine ödenecek Huzur hakkı ödeneğinin belirlenmesi talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları (Yazı İşl.Müd.)

 

  1. Belediye Başkanı tarafından Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilecek olan iki (2) meclis üyesinin aylık ödeneğinin belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere belirlenmesi talebi ile ilgili oybirliği ile uygun bulunan Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları (İnsan Kayn.Müd) 

 

IV-DİLEK VE TEMENNİLER.

 

 

V-TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.   

 

 

 VI-  TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.

Yayın Tarihi :