Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

   

  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

       İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları; 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına dair Kanun  Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulune Dair Kanun, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 2464 Belediye Gelirler Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve selahiyet Kanunu, 222sayılı İlk Öğretim Kanunu, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 4250 sayılı İspirtolu İçkiler Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 634 sayılı kat mülkiyeti Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili diğer kanun, yönetmelikler ve 10.08.2005 Tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğe istinaden verilir.

         İşyeri açma-çalışma ruhsatı verilmesinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü; yapılan inceleme ve araştırmalarda işyerinin, insan sağlığına, çevre kirliliğine, yangın patlama, genel güvenlik, işçi sağlığı, trafik, karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı olmama şartı aranmaktadır.

         Bu yönetmeliğe göre İşyeri Açma ve Ruhsatları;

   

  1. Sıhhı Müesseseler,
  2. Gayrisıhhi Müesseseler,
  3. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak adlandırılır.

         İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı müracaatları gerekli evraklar hazırlandıktan sonra Belediyemiz RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ’ne şahsen veya şirkette imzaya yetkili kişilerce yapılır. İlgili işletmenin nev’ine göre Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından gerekli görüldüğünde diğer resmi-özel kurum ve kuruluşlara uygunluk görüşü almak için yazılar yazılır ve bu görüşler Müdürlüğümüze ulaştıktan sonra mahallinde tetkikleri yapılır varsa eksiklikler ve noksanlıklar giderilmesi için uyarılır. Tüm işlemler bittikten sonra ruhsat harçları yatırılarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı imzaya sunulur.

  İmza işlemi biten ruhsatlar şahsa veya imzaya yetkili kişiye teslim edilir.

         Gaziemir Belediyesi sınırları dahilinde bir işletme açmadan önce açılacak yerin tapu fotokopisi ile RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ’ne danışmanız lehinize olacaktır…..

  BEYAN FORMLARI

  Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı              İstenilen evraklar        Müracaat Formu

  Gayrisıhhi Müessese Çalışma Ruhsatı              İstenilen evraklar        Müracaat Formu

  Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri       İstenilen evraklar        Müracaat Formu

Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi