Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Zabıta Müdürlüğü

  ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
  - Gaziemir geneli nizam intizam çalışmaları.

   

  RUHSAT DENETİM BİRİRMİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
  - Sıhhî ve gayrisıhhî işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri

   

   

  ÖLÇÜ AYAR BİRİMİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
  - Grup Merkezinde periyodik muayene için yapılan müracaatları müracaat sırasına göre deftere kaydederler ve muayene gününü belirleyen bir belge verirler.  Merkezdeki muayenelerin tamamlanmasını müteakip gruba bağlı belediyeler için bir gezi programı düzenleyerek bu programı bağlı bulunduğu Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Ölçüler ve Ayar Teşkilatına 31 Marta kadar gönderip tasdik ettirdikten sonra programa göre muayeneye başlanarak aynı yıl içerisinde muayenelerin aksatılmadan yerine getirilmesini sağlarlar.

   

Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi