Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Yazı İşleri Müdürlüğü

  1-Alt Birimler 

  a- Yazı İşleri
  b- Meclis
  c- Encümen
  d- Evlendirme

  2-Görevleri:

  a- Yazı İşleri


  Belediyeye gelen yazıların kaydedilmesinden sonra ilgili birimlere havalesinin sağlanması ve zimmet karşılığı birimlere teslim edilmesini sağlar.Belediyeden çıkan yazıları giden evrak defterine kaydettikten sonra Gaziemir içindeki resmi kurum ve kuruluşlara zimmet karşılığı elden teslim eder. Posta ile gönderilecek evrakları posta zimmet fişine kaydetmek ve yeterince pul yapıştırıldıktan sonra PTT' ye zimmet karşılığı vermek

  b- Meclis

  Belediye Meclisinin toplantı gündemleri Yasada belirtildiği şekilde hazırlar, en az üç gün önceden üyelere bildirir. Meclis toplantı yer ve saati ile gündemi çeşitli yöntemlerle halka duyurur,Meclis Kararlarını yazar,İlgili Müdürlüklere ,Kaymakamlığa ve İzmir Büyükşehir Belediyesine gönderir.

  c- Encümen

  Encümen gündemini hazırlar Encümen üyelerine dağıtır, Encümence alınan kararları yazar ve İlgili Müdürlüklere  dağıtır.

  d- Evlendirme

  Medeni Kanunun Belediye Başkanına vermiş olduğu yetkiye dayanarak evlenme akitlerin .Başkan adına ifa etmek.Amirlerince kanun tüzük yönetmelik ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek


  YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİ :

  a) Belediye meclisi ile ilgili görevleri, 
  b) Belediye encümeni ile ilgili görevleri,
  c) Genel evrak kayıt ile ilgili görevleri,
  d) Evlendirme memurluğu ile ilgili görevler
  e) Diğer görevleri.

Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi