Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Temizlik İşleri Müdürlüğü

  MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN  GÖREVLERİ :

   

  a-) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14.maddesine göre; Belediyeler çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık hizmetlerini yapar veya yaptırır.

  b-) 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.md.(g) fıkrası gereğince; Belediyemiz sınırları içinde bulunan bütün mahalle, cadde, sokak, Pazar yerleri, park, meydan, otogar, refüj ve kaldırımları süpürmek, apartman ve işyerleri önlerine bırakılan çöp evsel katı atıkları günlük toplamak, belediyeye ait çöp depolama alanına nakletmek ve usulüne uygun bir şekilde depolama alanını düzenlemek. Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili hizmetleri yapar ve yaptırır.

  c-) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen çevre ile ilgili her türlü yasa, yönetmelik, genelge ve tamimler doğrultusunda çevre temizliği ile ilgili görevleri yerine getirmek.

  d-) İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 11.01.2017 tarih ve 97509404.301.05.59 sayılı Meclis kararına istinaden;12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı kanunla yapılan değişiklik ile “Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, cadde ve anayolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarım ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek” olarak ifade edilen Büyükşehir Belediyesi görevlerine koordineli olarak yardımcı olmak.

  e-) İlçemizin uygun yerlerine çöp kovası monte etmek

  f-) Belediye sınırları içerisinde yerleşim alanında üretilen günlük çöp ve atıkları toplayarak çöp biriktirme mahalline taşımak, taşıttırmak.

  g-) Belediye sınırları içinde bulunan ve 2464 sayılı yasanın 45. maddesinde belirtilen binalar ile imarlı arsa sahiplerinin talebi üzerine yeteri kadar ve kentin görünümünü bozmayacak şekilde çöp konteynır koymak.

  h-) İlçedeki cadde ve sokakların el gücü, araç,makine ve ekipmanlarla süpürülerek temiz tutulmasını sağlamak.

  ı-) İlçedeki bütün Pazar yerlerinin temizliğini yapmak, biriken atıkları kaldırmak kaldırtmak, dezenfekte etmek ve ilaçla yıkanmasını sağlamak.

  i-) Katı atıkların toplanması için yöntem belirlemek, yönteme uygun yeni konteynır veya araç, ekipman almak, eski konteynırların tamir, bakım ve dağıtımını yapmak.

  j-) Konteynırların ve çöp toplama noktalarının kokulu dezenfekte edilmesini sağlamak.

  k-) Çöp toplama araçlarının alamadığı büyük atıkların ( Çekyat, Yatak, koltuk vb.) kamyonetlerle toplanmasını sağlamak.

  l-) Müdürlüğü ilgilendiren konularda bütün şikayetlerin anında değerlendirilerek çözümünü sağlamak.

  m-) Stratejik plan, performans programı, bütçe ve faaliyet raporunu Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlamak.

  n-) Stratejik Plan ve Performans programının izleme ve değerlendirilmesine yönelik aylık, üç aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili Müdürlüğe vermek.

  o-) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.

  n-) Müdürlükte yapılan iş ve işlemler ile yürürlükteki mevzuatlar hakkında Hukuk İşleri Müdürlüğünden görüş almak.

   

   

Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi