Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

  Kayıt ve Resmi İşlemler

  - Müdürlüğün her türlü gelen-giden evrak kayıtlarını tutmak ve zimmet karşılığı ilgili birimlere teslimi.
  - İşlemi biten evrakların ilgili dosyalara kaldırılarak Müdürlüğün arşivinde saklanması.
  - Müdürlükçe işlem yapılan ve dağılımı gereken evrakları giden defterine kaydetmek ve zimmet defteriyle imza karşılığı teslim etmek
  - Müdürlüğe gelen evrakları ilgililere havale edilmek üzere Müdür’e teslim etmek
  - Başkanlık Makamına sunulan klasörlerin ve ilgili evrakların imza aşamasının takip ederek kayıt ve zimmetle teslim işlemlerinin yapılması
  - Tüm kamu kurumlarından ve diğer birimlerden gelen evrak yazışmalarını yapmak.
  - Müdürün verdiği diğer görevlerin(yazışma, güncelleme, bilgi temini) yerine getirilmesi
  - Kurum içi ve kurum dışına ait yazıları  yazmak.
  - Stratejik plana uygun olarak yapılacak tüm ödeme konularında gerçekleştirme görevlisi olarak çalışmak.
  - Ödeme evraklarını zamanında düzenlemek, arşivlemek, takip etmek.  

    Kültür Sanat ve Eğitim 

  - Enstrüman kursları açmak: Gitar, Bağlama, Keman, Piyano vb.
  - Kültür sanat ve beceri kursları açmak: Halk Oyunları, Bale, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Modern Dans, Tiyatro, Resim vb.)
  - Konser organizasyonları düzenlemek: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vb. organizasyonlarda  Sanatçı, sahne, ses ışık düzeni ve sunucu temin etme.
  - Kültürel ve Sanatsal içerikli tüm aktiviteleri gerçekleştirme.
  - Meslek Edindirme Kursları Açmak: Çocuk ve Hasta Bakımı, Bilgisayar, Doğalgaz, Kaynakçılık, Grafik vs.
  - Bakanlıklarla ilgili çalışmalar yapmak, 
  - Proje hazırlamak, uygulamak
  - Kültür yayınları oluşturmak, dağıtmak.
  - Gaziemir’in tarihi ile ilgili çalışmalar yapmak: Gaziemir’in tarihi ile ilgili bilgi, belge, fotoğraf arşiv çalışmaları yapmak, tarihi ile ilgili araştırmalar yaptırtmak, kent arşivi oluşturmak.
  - Engelli vatandaşlarımıza mesleki eğitim verilmesi hususunda çalışmalar yapmak.Muhtelif malzeme yardımı yapmak.
  - Engelli vatandaşlarımızın ürettiği ürünleri satmaları Amacı ile organizasyonlar düzenlemek.
  - Ulusal ve Uluslar Arası  festival ve organizasyonlar düzenlemek.
  - Kardeş Belediyeler ve dış ülkelerle kurulacak  ilişkilerin koordinasyonu
  - İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü, okullar ve sivil toplum örgütleri ile ortaklaşa çalışmalar yapmak.
  - Atatürk Kültür Merkezinin tahsisi ile ilgili işlemleri yerine getirmek
  - Tüm merkezlere gerekli araç gereç ve malzemenin temin edilmesi, eksiklerinin giderilmesi.
  - Orkestra kurmak, Tiyatro ve Dans toplulukları oluşturmak, koroların konser vermelerini sağlamak.
  - İlçemizde fırsat eşitliği sağlamak adına Gaziemir Gençlik ve Eğitim Merkezini (GAZİGEM) kurarak eğitim ve dershane hizmeti vermek.
  - Engelli Merkezi, Etüt Merkezleri ve Nuri Özseçkin Kültür Merkezi ile Atatürk Kültür Merkezinde  yapılan çalışmaları koordine etmek, eksikleri gidermek.
  - Gaziemir sınırları içindeki devlet okullarının Araç gereç ve malzeme ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve Karşılanması için çalışmalar yapmak.
  - Okulların yurt dışından bir okulla kardeş okul Anlaşmasını sağlayarak okullar arası teknik, sportif ve kültüre İşbirliğinin gelişmesini sağlamak 
  - Yabancı ülkeler ile kültürel ve sportif anlaşma yapılmasını Sağlamak, bu sebeple bir kulüp veya belediye ile işbirliği anlaşması İmzalamayı sağlamak.

    Spor

  - Sporla ilgili kurslar açmak. Kurs kayıtları almak. Kurs programı hazırlamak.
  - Spor eğitmenleri ile ilgili tüm işlemleri gerçekleştirmek.
  - Salon programı yapmak.
  - Spor salonlarında, Şehir stadında ve Sosyal Tesislerde ( Havuz) yapılan çalışmaları koordine ve kontrol etmek
  - Amatör Spor Klüplerine malzeme yardımı yapmak.
  - Resmi yazışmaları takip etmek
  - Aylık faaliyet raporları düzenlemek, müdürlüğe iletmek.
  - Spor tesislerinde bulunan çalışanlarla ilgili tüm işlemleri gerçekleştirmek. Koordine ve kontrol etmek.
  - Tesislerin temizliğinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
  - Tesislerin bakım ve onarım gerektiren  konularında müdürlüğe bilgi vermek.
  - Sporla ilgili; turnuva, yarışma vb. organizasyonlar düzenlemek.

    Sosyal İşler

  - Kadın Danışma Merkezinde kadınlara ve çocuklara yönelik psikolojik ve hukuksal destek alabilecekleri çalışmaları yapmak.
  - Gönüllülük esası ile çalışma grupları oluşturmak.
  - Muhtaç hane halkını tespit edip, bu kişilere yasal yada gönüllülük esasına dayanan yardımları organize etmek.
  - Resmi olarak yapılması zorunlu seminer, panel vs. etkinlikleri koordine etmek.
  -Açmış olduğumuz beş farklı mahallede yer alan CUMHURİYET SEMT EVLERİNDE mini belediye hizmeti vererek vatandaşa daha hızlı ve verimli hizmet sunmak.Belediyemizin açtığı kurslara ilave olarak,mahalle sakinlerinin istekleri doğrultusunda kurslar açmak.
  - Kadın, çocuk ve ailelere yönelik eğitim seminerleri gerçekleştirmek.
  - Tesislerde bulunan çalışanlarla ilgili tüm işlemleri gerçekleştirmek. Koordine ve kontrol etmek.
  - Tesislerin temizliğinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
  - Tesislerin bakım ve onarım gerektiren  konularında müdürlüğe bilgi vermek.
  - Yaşlılara yönelik etkinlikler düzenlemek.
  - Gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.
  - Resmi yazışmaları takip etmek.
  - Kadın, çocuk ve ailelerle ilgili projeler hazırlamak uygulamak.
  - Aylık Faaliyet raporu çıkararak Müdürlüğe iletmek

      Personelin Görevleri

  - Eğitim ve kurs programlarına uygun olarak çalışmaları gerçekleştirmek.
  - Düzenlenen organizasyonlarda hazır bulunmak.
  - Bağlı olduğu büro sorumlusu ile uyumlu çalışmak, büro sorumlusunun ve müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.
  - Kendilerine bildirilen ve sorumluluk alanlarına giren tüm konularla ilgili eksiksiz arşivleme yapmak.
  - Evrakların düzenli dosyalanmasını ve arşivlenmesini, korunmasını gerçekleştirmek,
  - Dağıtılan işleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmek, takip etmek.
  - Demirbaş zimmetini düzenli tutmak.
  - Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutmak. Bu konuda yetkili ve ilgilerden başkasına açıklamada bulunamamak. 
  - Sınıf, etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranmak.
  - Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz. Devir teslim cetvelleri Müdürlükte saklanır. 
  - Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir.
  - Kılık kıyafetini yasalar çevresinde düzenler.

Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi