Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Sicil Amirliği Yönetmeliğinin Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Gaziemir Belediye Başkanlığından:

GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – Gaziemir Belediye Meclisince 01.02.2010 tarihli ve 2010/13 sayılı Kararı ile kabul edilen Gaziemir Belediye Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziemir Belediye Başkanı yürütür.

 

Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi

Gaziemir

Haber


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI