Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Sicil Amirliği Yönetmeliğinin Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

  Gaziemir Belediye Başkanlığından:

  GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  MADDE 1 – Gaziemir Belediye Meclisince 01.02.2010 tarihli ve 2010/13 sayılı Kararı ile kabul edilen Gaziemir Belediye Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziemir Belediye Başkanı yürütür.

   

Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi