Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Temizlik İşleri

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İlçemiz sınırları içerisindeki 16 mahallede çağdaş yaşamın gereği olan, toplum ve çevre sağlığı açısından etkin bir temizlik hizmeti sunmak amacıyla, temizlik hizmetleri çalışma programı doğrultusunda yürütülmüştür. Bu kapsamda evsel katı atık toplama işleri günlük olarak iki vardiya sistemine göre gerçekleştirilmiştir. Gaziemir Belediyesi sınırları içerisinde günlük olarak yaklaşık 180 - 190 ton katı atık toplanmaktadır. Bu değer mevsimlere göre değişiklik göstermektedir. Evsel katı atıkların İzmir Büyükşehir Belediyesi Gediz Transfer Alanı, Kısık ve Harmandalı döküm alanına nakli gerçekleştirilmiştir.

Faaliyet ve Proje Bilgileri:
Gaziemir Belediyesi sınırları içerisindeki 16 adet mahallenin bulvar, meydan, cadde sokak ve pazar yerlerinin temizlenmesi işi süpürge araçları, süpürme ekipmanları, seyyar süpürgeciler ve temizlik ekipleriyle rutin olarak yapılmış ve evsel atıkların toplanması işi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca okul, ibadethane, bakıma muhtaç veya engelli vatandaşlarımızın ev ve çevre temizlikleri yapılmıştır. Gaziemir Belediyesi hizmet alanında bulunan 16 mahallenin temizliği; 36 şoför, 1 formen, 1 usta, 138 kolcu ve süpürgeci personel olmak üzere toplam 176 personel ile gerçekleştirilmiştir.

 

 

İlçemizde tüm sokaklarda bulunan konteynırların ve çöp bırakma alanlarının kötü koku ve bakteri oluşumuna karşı konteyner yıkama makinesi (kombi) ile temizliği, dezenfektesi, böcek ve haşerelere karşı ilaçlanması uygulaması rutin olarak yaptırılmıştır.

 

 

İlçe geneline 70 adet 3.000 lt’lik geçici çöp depolama konteyneri konulmuş ve tüm konteynerlarin bakım onarımları yapılmıştır. Arızalanan konteyner kapakları, tekerlekleri değiştirilmiş ve tamir edilmiş olup ömrünü tamamlamış konteynerlar yenileri ile değiştirilmiştir.

 

 

İlçe genelinde çöp araçlarının alamadığı atıklar (3 çuvala kadar inşaat atığı - ev eşyası-karton - kül vb.) yüklenici firmaya toplatılmıştır.

 

 

İlçemiz genelindeki pazar yerlerinin temizliği yapılmış ve dezenfekte ilacı ile yıkanması sağlanmıştır.

 

 

İlçe genelinde atık yağ bidonları ile cam, plastik, kağıt ve pil geri dönüşüm konteynırları dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca Gazikent Mahallesi 80 sokağa 1 adet elektronik eşya atık konteynerı yerleştirilmiştir.

 

 

Doğalgazın yaygın olduğu ana arterlerde katı atıkların bertaraf edilmesine yönelik poşetleme sistemi ile çöplerin toplanması sağlanmıştır. Çöplerin alınması işlemi sonrasında çöp bırakma alanları belirlenen günlerde ilaçlanarak dezenfekte edilmiştir.

 

 

2016 yılında okul, ibadet yerleri, hasta, yaşlı, bakıma muhtaç ve engellilere yönelik ev ve genel temizlik hizmetleri nano teknolojik ürün ve ekipmanlarla çalışma programı doğrultusunda yapılmıştır.

İlçemiz genelinde meydana gelen ve çevre kirlenmesine yol açan kaza veya olağanüstü durumlara ekiplerimizce derhal müdahale edilerek zararlar asgariye indirilmiştir.

 

 

İlçemiz genelinde çevre kirliliğine yol açan moloz ve çöp yığıntıları ekiplerimizce kaldırılarak temizlenmiştir.

 

 

İlçemiz genelinde bulunan alt geçit, üst geçit ve batar geçit temizlikleri İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli olarak Müdürlüğümüz tarafından yürütülmüştür.
İlçemizde bulunan çeşitli okul, dernek ve sivil toplum örgütleriyle birlikte temizlik ve çevre bilinci ile ilgili eğitim çalışmaları ve alanda uygulaması yapılmıştır.
Müdürlüğümüz denetiminde çalıştırılan şirket işçilerinin genel sağlık kontrolleri periyodik olarak yaptırılmış ve söz konusu personele İş Sağlığı ile İş Güvenliği konularında eğitim verilmiştir.

 

 

 

Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi