Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Etüt Proje Hizmetleri

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

 • 3194 Sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi ve Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 31. Maddesi kapsamında Gaziemir Belediye Meclisinin inceleme ve onayına sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği taleplerine ait işlemlerin yürütülmesi.

Başvuruda İstenilen Belgeler:

 • Dilekçe
 • Gerekli ise Plan Değişikliğine Muvafakat Belgesi
 • Mevcut İmar Planı
 • Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak, yetkili karne grubuna sahip Şehir Plancısı tarafından (pafta boyutunda) hazırlanmış ve imzalanmış Öneri İmar Planı ve Açıklama Raporu. (8 adet)
 • Tapu
 • İmar Durumu
 • Aplikasyon Krokisi
 • Meclis Tetkik Ücreti Dekontu

 

Görevli Personel Dahili: 1151, 1152, 1153, 1156, 1157

 • 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi kapsamında Gaziemir’e ait yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının talep sahibine sunulması.

 

Başvuruda İstenen Belgeler:

 • Dilekçe
 • İmar Planı Sureti Ücreti Dekontu

 

Görevli Personel Dahili: 1155

 • Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planından önceki İmar Planının arşiv incelemesi yapılarak talep sahibine sunulması.

 

Başvuruda İstenen Belgeler:

 • Dilekçe
 • Tapu Fotokopisi
 • Tetkik Ücreti Dekontu

 

Görevli Personel Dahili: 1155

Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi