Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 04.08.2011 SAAT: 18:00

GAZİEMİR BELEDİYESİ   
2011 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTISI 2.BİRLEŞİM

MECLİS GÜNDEMİ
TOPLANTI TARİHİ: 04.08.2011
TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
TOPLANTI SAATİ: 18:00


GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

GÜNDEM 2- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.


1.    Gaziemir İlçesi, Sakarya (Beyazevler) Mahallesi, 19M IIa pafta, 1509 ada, 8 parsel 2.6981.09 m² nin 1409/268108 (14,09 m²) hisse Belediyemize aittir. Belediyemize ait hissenin tapuda kayıtlı hissedarlara satılması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları. (Plan ve Proje Müd- Emlak Birimi)

2.    İ.B.B. Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Nazım Plan Şube Müdürlüğünce Dokuz Eylül Mahallesi, 337 Sokak ile 352 Sokak kesişimindeki alanda bir adet yaya üst geçit yerinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenmesi talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu.(İmar ve Şhr. Müd- Planlama Birimi)

3.    18 M 1 b paftada bulunan 1290 adanın doğusunda ki park alanında 3m.x 3m. ebatlarında 1 adet “ Su Pompa Alanı’ nın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenmesi talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar ve Çevre Komisyon Raporları.(İmar ve Şhr. Müd- Planlama Birimi)

4.   
2011–2012 sezonunun ASKF ye yatırılacak olan katılım ve referans ücretinin Gaziemir Belediyesi tarafından ödenmesi talebi ilgili oy birliği ile kabul edilen Spor, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları. (Kült. ve Sos. İşl. Müd.-Spor Birimi)

5.    Sarnıç Çamlık Caddesi C tipi piknik alanı içerisinde bulunan “Halı Saha 2011 yılı ücret tarifesi cetvelinin” 2011 mali yılı Bütçesinin tarife cetvelleri bölümüne eklenerek fiyat belirlenmesi talebi ilgili oy birliği ile kabul edilen Spor, Plan ve Bütçe Komisyon Raporları. (Mali Hiz.Müd.)

    
GÜNDEM 3- DİLEK VE TEMENNİLER.

GÜNDEM 4- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN
GÖRÜŞÜLMESİ

GÜNDEM 5- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI