Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.08.2011 SAAT: 18:00

GAZİEMİR BELEDİYESİ
2011 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTISI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
TOPLANTI TARİHİ: 01.08.2011
TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
TOPLANTI SAATİ: 18:00


GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

GÜNDEM 2- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.

GÜNDEM 3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.


1-    Gaziemir İlçesi, Sakarya (Gazi)Mahallesi, 19M 4c pafta, 41676 ada, 24 parsel eski 18 parsel, 19 parsel, 20 parsel ve 23 parsellerin tevhidi sonucu oluşmuş olup, oluşan 318,17 m² nin 4417/31817 (44,17 m²) hisse Belediyemize aittir. Belediyemize ait hissenin tapuda kayıtlı hissedarlara satılması talebi. (Plan ve Proje Müd- Emlak Birimi)

2-    Gaziemir İlçesi, Sakarya (Beyazevler) Mahallesi, 19M IIa pafta, 1509 ada, 8 parsel 2.6981.09 m² nin 1409/268108 (14,09 m²) hisse Belediyemize aittir. Belediyemize ait hissenin tapuda kayıtlı hissedarlara satılması talebi. (Plan ve Proje Müd- Emlak Birimi)

3-  
  Gaziemir İlçesi, Sakarya (Gazi) Mahallesi, 21/1 pafta, 293 ada, 81 parsel eski 79 parselin ifrazı sonucu oluşmuş olup, oluşan 554,49 m² nin 109/2400 (25,18 m²) hisse Belediyemize aittir. Belediyemize ait hissenin tapuda kayıtlı hissedara satılması talebi. (Plan ve Proje Müd- Emlak Birimi)

4- 
   Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gaziemir İlçesi, Sakarya (Gazi) Mahallesi, 70 ada, 20 parselde kat karşılığı anlaşma yapılması talebi. (Plan ve Proje Müd- Emlak Birimi)

5-    Mülkiyeti Belediyemize ait Gaziemir İlçesi, Çay (Irmak) Mahallesi, 18M Ia pafta, , 2122 ada,  3 parselin imar planında Cami yeri olarak ayrılan taşınmazın kamu yararı gözetilerek üzerine Cami yapılmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı adına Gaziemir İlçe Müftülüğüne bila bedelle tahsisi talebi. (Plan ve Proje Müd- Emlak Birimi)

6-    Gaziemir İlçesi, Çay (Irmak) Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Seydibaba Rekreasyon Alanı” olarak seçilen bölgede kalan tapunun 235 ada 11, 74, 86 nolu parsellerinin zemin ve zeminüstü kamulaştırma işlemi 2004–2009 yıllarını kapsayan 3.beş yıllık imar programında yer almakta olup, 2009–2014 yıllarını kapsayan 4.beş yıllık imar programına aktarılması talebi. (Plan ve Proje Müd- Emlak Birimi)

7-    Atıfbey Mahallesi 150 ada 26 parsel ile 150 ada 225 parsel arasındaki imar yolunun zemin terkleri 152 nolu parselasyon planı ile yapılmış olup, zemin üstü kamulaştırmasının 2009- 2014 tarihlerini kapsayan 4 üncü 5 yıllık imar programına alınması talebi. (Plan ve Proje Müd- Emlak Birimi)

8-    Gaziemir İlçesi, 19 M II b paftada bulunan 1765 adanın kuzeyinde, 20 metrelik imar yoluna cepheli yeşil alanının güneybatısında 3m.x4m. ebatlarında 1 adet Doğalgaz Bölge Regülatörü’nün belirlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi.                           (İmar ve Şehr Müd- Planlama Birimi)

9-    Gaziemir İlçesi, Fatih Mahallesinde güç ihtiyacının artması sebebiyle dağıtım sisteminin normal düzende çalışması için, 18N IId paftada, 11402 adanın kuzeyindeki kamuya terkli yeşil alanda 1 adet   4.60 m x 7.50 m. ebadında trafo yerinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planın belirlenmesi talebi. (İmar ve Şehr. Müd- Planlama Birimi)

10-    İ.B.B. Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Nazım Plan Şube Müdürlüğünce Dokuz Eylül Mahallesi, 337 Sokak ile 352 Sokak kesişimindeki alanda bir adet yaya üst geçit yerinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenmesi talebi. (İmar ve Şehr. Müd- Planlama Birimi)

11-    Sarnıç Çamlık Caddesi C tipi piknik alanı içerisinde bulunan “Halı Saha 2011 yılı ücret tarifesi cetvelinin” 2011 mali yılı Bütçesinin tarife cetvelleri bölümüne eklenerek fiyat belirlenmesi talebi. (Mali Hiz.Müd.)


GÜNDEM 4-KOMİSYONLARA HAVALE EDİLİP SONUÇLANMAYAN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

1-    Gaziemir İlçesi, Binbaşı Reşat Bey Mahallesi 20M IId ve Sarnıç Mevkii, Atatürk Mahallesi, 17N Ic nolu imar planı kopyalarında gösterilen alanlarda 2.50x3.60m ebadında 2 adet trafo yerinin belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi.         (İmar Müd- Planlama Birimi)

GÜNDEM 5- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1-    Gaziemir Sarnıç Mevkii 11114 ada 14 nolu parselde yer alan Ege Meslek Yüksek Okulu Eğitim Tesisi’nin bulunduğu alan ve çevresindeki 10, 11, 13 nolu parsellerin Üniversite Alanı olarak belirlenmesi talebi ile ilgili Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu. (İmar Müd- Planlama Birimi)

2-    İzmir Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda 1 adet 6m. x 6m. ebatlarında  Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu yerinin 1/1000 ölçekli imar planında belirlenmesi talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan  Bayındırlık ve İmar ve Çevre Komisyon Raporları.       (İmar Müd- Planlama Birimi)
    
3-    Gaziemir İlçesi, Sarnıç Mevkii, 11114 ada 15 ve 16 parsellerin batı bölümündeki imar hattı ve yapı yaklaşma sınırının yeniden düzenlenmesi şeklinde önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu.        (İmar Müd- Planlama Birimi)

4-    Gaziemir İlçesi, Atıf Bey (Sarnıç) Mahallesi, 11411 ada, 1 parsel 4.667,00 m² olup, 88/4667 (88,00 m²) hisse Belediyemize aittir. Belediyemize ait hissenin tapuda kayıtlı hissedara satılması talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları. (Plan ve Proje Müd- Emlak Birimi)

       
GÜNDEM 6- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

GÜNDEM 7- DİLEK VE TEMENNİLER.

GÜNDEM 8- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN  MAZERETLERİNİN   
                   GÖRÜŞÜLMESİ.      

GÜNDEM 9- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI