Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 07.06.2011 SAAT: 18:00

Belediye Meclisimiz 07.06.2011 Salı günü saat 18:00’de Gaziemir Belediyesi Meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır. İlan olunur. 

                                                                                                                                                   Halil İbrahim ŞENOL

                                                                                                                                                     Belediye Başkanı 

                GAZİEMİR BELEDİYESİ 2011 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTISI 2.BİRLEŞİM 

     MECLİS GÜNDEMİ

     TOPLANTI TARİHİ: 07.06.2011

     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU

     TOPLANTI SAATİ: 18.00

 

GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

GÜNDEM 2- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1.     Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Suni Buz Pisti Salonu tarifesinin belirlenmesi talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Spor, Plan ve Bütçe ve Esnaf ve Pazaryerleri Komisyon Raporları. (Mali Hizm. Müd.)  

2.     Göztepe Sportif Akademi A.Ş. Belediyemize ait olan Sarnıç Çoban tepe mevkiinde bulunan Piknik Alanın’da Spora destek olmak, sporcu yetiştirmek, ilçeye Orman içi dinlenme tesisleri kurmak ve burada bir takım işletme  faaliyetlerinde bulunmak amacıyla 151.860m2 lik kısmın tahsis talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Çevre ve Spor Komisyon Raporları ve oy çokluğu ile kabul edilen Hukuk Komisyon Raporu  (Plan ve Proje Müd- Kira Birimi)

GÜNDEM 3- DİLEK VE TEMENNİLER.

GÜNDEM 4- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

GÜNDEM 5- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI