Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 06.05.2011 SAAT: 18:00


 GAZİEMİR BELEDİYESİ 
2011 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI 2.BİRLEŞİM


MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 06.05.2011
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00


GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.


GÜNDEM 2- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1. Belediyemiz 2010 Mali yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu. (Mali Hizm.Müd.) 

GÜNDEM 3- DİLEK VE TEMENNİLER.


GÜNDEM 4- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN
GÖRÜŞÜLMESİ


GÜNDEM 5- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi