Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 02.05.2010 SAAT: 18:00

GAZİEMİR BELEDİYESİ
2011 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI 1.BİRLEŞİM

MECLİS GÜNDEMİ
TOPLANTI TARİHİ: 02.05.2011
TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
TOPLANTI SAATİ: 18:00

GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

GÜNDEM 2- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.

GÜNDEM 3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

 
1- Belediyemiz 2010 Mali yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi talebi. (Mali Hiz.Müd.)

2- İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Karabağlar Mahallesi, 20M-1b pafta, 31261 ada, 3 parsel 433,00m2 olup, 99/433 (99,00m2) hisse Belediyemize aittir. Belediyemize ait hissenin tapuda kayıtlı hissedara satılması talebi. (Plan ve Proje Müd- Emlak Birimi)

3- Gaziemir Fatih Mahallesi 18N IId paftada kamuya terkli yeşil alanda 1 adet trafo yeri belirlenmesi   
     talebi. (İmar Müd- Planlama Birimi)

4- Gaziemir Sarnıç Mevkii 11114 ada 14 nolu parselde yer alan Ege Meslek Yüksek Okulu Eğitim 
     Tesisi’nin bulunduğu alan ve çevresindeki parsellerin Üniversite Alanı olarak belirlenmesi talebi.    
     (İmar Müd- Planlama Birimi)

GÜNDEM 4- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1-    TEMAD Gaziemir Şubesi Başkanlığının talepleri doğrultusunda kira sözleşmelerinin 10 yıllık dönemler haline dönüştürülmesi, kira bedelinin uygun görülen bedele veya bedelsiz dönüştürülmesi ve uygun arsa tahsis edilmesi talebi ile ilgili oy çokluğu ile uygun bulunan Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları. (Plan ve Proje Müd- Kira Birimi)

2-    Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce 19.03.2010 tarihinde onaylanan Adnan Menderes Havaalanı Mania Planı kriterleri ve 26.06.2007 tarihli Genelge esasları doğrultusunda Akçay Caddesi, Demiryolu, 371 Sokak ve 337 Sokak arasında bulunan konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımlı imar adalarının yüksekliklerinin yeniden belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili oy çokluğu ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Çevre ve Hukuk Komisyon Raporları. (İmar Müd-Planlama Birimi)

GÜNDEM 5- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

GÜNDEM 6- DİLEK VE TEMENNİLER.

GÜNDEM 7- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN  MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.      

GÜNDEM 8- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi