Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 04.04.2011 SAAT: 18:00GAZİEMİR BELEDİYESİ   
2011 YILI NİSAN AYI TOPLANTISI 1.BİRLEŞİM

MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 04.04.2011
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00


GÜNDEM 1 – BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

MECLİSİ    BİLGİLENDİRME

Denetim komisyon’una hazırlanan 2010 yılı Denetim Raporunun okunmak suretiyle Meclise bilgi verilmesi

GÜNDEM 2 – BASKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

1- Meclis birinci ve ikinci başkan vekilleri ile üçü (3) asil, üçü (3) yedek olmak üzere altı (6) katip üyenin  
     gizli oyla seçilmesi talebi. (Yazı İşl. Müd.)
2- Encümende görev yapacak üç üyenin gizli oyla seçilmesi talebi. (Yazı İşl. Müd.)
3- İhtisas Komisyonlarının oluşturulması (Plan ve Bütçe Komisyonu, Bayındırlık ve İmar Komisyonu, Hukuk komisyonu, Sağlık Komisyonu, Çevre Komisyonu, Kültür Komisyonu, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu, Esnaf ve Pazar Yerleri Komisyonu, Kurs Eğitim ve Engelliler Komisyonu, Spor Komisyonu ve Yerel Gündem 21 Komisyonu) talebi. (Yazı İşl. Müd.)
4- Belediye Meclis üyelerine ödenecek Huzur hakkı ödeneğinin belirlenmesi talebi. (İns.Kay ve Eğit.Müd.)
5- Belediyemizin 2010 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi talebi. (Strateji Geliştirme.Müd.)
6- Kardeş Belediyemiz Rusya Volgograd Belediyesi “Zafer Günü” kutlamalarına 05.05.2011 - 11.05.2011 tarihleri arasında katılacak Belediyemiz Özel Kalem Müdürü Mehmet TUNCER ve üç meclis üyesinin belirlenmesi ve her türlü yasal giderlerin Belediye Bütçesinden ödenmesi talebi.                       (Kültür ve Sos.İşl.Müd.)
7- TEMAD Gaziemir Şubesi Başkanlığının talepleri doğrultusunda kira sözleşmelerinin 10 yıllık dönemler haline dönüştürülmesi, kira bedelinin uygun görülen bedele veya bedelsiz dönüştürülmesi ve uygun arsa tahsis edilmesi talebi. (Plan ve Proje Müd- Kira Birimi)
8- Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce 19.03.2010 tarihinde onaylanan Adnan Menderes Havaalanı Mania Planı kriterleri ve 26.06.2007 tarihli Genelge esasları doğrultusunda Akçay Caddesi, Demiryolu, 371 Sokak ve 337 Sokak arasında bulunan konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımlı imar adalarının  yüksekliklerinin yeniden belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi. (İmar Müd- Planlama Birimi)
 
GÜNDEM 3- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1-    Mülkiyeti Belediyemize ait Gaziemir İlçesi, Irmak Mahallesi (Çay Mahallesi) 2242 ada, 1 parselde bulunan Trafo yeri mülkiyetinin Tedaş Genel Müdürlüğü adına tescili talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Hukuk ve Çevre Komisyon Raporları. (Plan ve Proje Müd- Emlak Birimi)                 
2-    Gaziemir İlçesi, Yeşil Mahalle 174 ada, 32 parsel 496,72 m² olup, 2546/24981 (50,62 m2) hisse Belediyemize aittir. Belediyemize ait hissenin tapuda kayıtlı hissedara satılması talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları.              (Plan ve Proje Müd- Emlak Birimi)
3-    Gaziemir İlçesi Sarnıç 1071 sokakta yeni yapılan Parka Hürriyet Parkı ve Sarnıç Fatih Mahallesi 1147 sokakta yapılan parka Yunus Emre Parkı adının verilmesi talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Çevre, Hukuk ve Kültür Komisyon Raporları. (Park ve Bahçeler Müd.)

GÜNDEM 4 –MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

GÜNDEM 5 –DİLEK VE TEMENNİLER.

GÜNDEM 6 –TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN  MAZERETLERİNİN   
                   GÖRÜŞÜLMESİ.      
GÜNDEM 7 –TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi