Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 07.03.2010 SAAT: 18:00

GAZİEMİR BELEDİYESİ   
2011 YILI MART AYI TOPLANTISI 2.BİRLEŞİM


MECLİS GÜNDEMİ
TOPLANTI TARİHİ: 07.03.2011
TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
TOPLANTI SAATİ: 18:00


GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.


GÜNDEM 2- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.


1.    Gaziemir Belediyesi ile Rusya Federasyonu Krasnoyarsk Krayı arasında kültürel, sportif, ekonomik, teknik konularda işbirliği amaçlı Kardeş Belediye olunması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Kültür Komisyon Raporu. (Kült.ve Sos.İşl.Müd.) 

GÜNDEM 3- DİLEK VE TEMENNİLER.


GÜNDEM 4- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN
GÖRÜŞÜLMESİ


GÜNDEM 5- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi