Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.03.2011 SAAT: 18:00

Belediye Meclisimiz 01.03.2011 Salı günü saat 18:00’de Gaziemir Belediyesi Meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır. İlan olunur.

                                                                                                         Halil İbrahim ŞENOL
                                                                                                           Belediye Başkanı


    GAZİEMİR BELEDİYESİ   
2011 YILI MART AYI TOPLANTISI 1.BİRLEŞİM

MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 01.03.2011
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

GÜNDEM 2- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.

GÜNDEM 3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.


1.    Memur boş Kadrolarına yapılacak iptal-ihdas talebi. (İnsan Kay. ve Eğt.Müd.)

2.    Gaziemir İlçesi, Yeşil Mahalle 174 ada, 32 parsel 496,72 m² olup, 2546/24981 (50,62 m2) hisse Belediyemize aittir. Belediyemize ait hissenin tapuda kayıtlı hissedara satılması talebi.        (Plan ve Proje Müd- Emlak Birimi)

3.    Gaziemir İlçesi Sarnıç 1071 sokakta yeni yapılan Parka Hürriyet Parkı ve Fatih Mahallesi 1147 sokakta yapılan parka Yunus Emre Parkı adının verilmesi talebi. (Park ve Bahçeler Müd.)

4.    Gaziemir Belediyesi ile Rusya Federasyonu Krasnoyarsk Krayı arasında kültürel, sportif, ekonomik, teknik konularda işbirliği amaçlı Kardeş Belediye olunması talebi.                   (Kült.ve Sos.İşl.Müd.) 

GÜNDEM5-KOMİSYONLARA HAVALE EDİLİP SONUÇLANMAYAN  ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

1.    Mülkiyeti Belediyemize ait Gaziemir İlçesi, Irmak Mahallesi (Çay Mahallesi) 2242 ada, 1 parselde bulunan Trafo yeri mülkiyetinin Tedaş Genel Müdürlüğü adına tescili talebi.           (Plan ve Proje Müd- Harita Birimi)                 

GÜNDEM 6- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

GÜNDEM 7- DİLEK VE TEMENNİLER.

GÜNDEM 8- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

GÜNDEM 9- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI