Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 07.01.2011 SAAT: 18:00

GAZİEMİR BELEDİYESİ   
2011 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 2.BİRLEŞİM

MECLİS GÜNDEMİ
TOPLANTI TARİHİ: 07.01.2011
TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
TOPLANTI SAATİ: 18:00
GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.


GÜNDEM 2-
KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.


1. 2011 yılında çalışan sözleşmeli personelin ücret tespit ve sözleşmelerinin yenilenmesi talebi ile ilgili oy çokluğu ile kabul edilen Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyon Raporları.   (İnsan Kay. ve Eğt.Müd.)

2. Mevcut boş kadro karşıtı sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücret tespit talebi ile ilgili oy çokluğu ile kabul edilen Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyon Raporları.  (İnsan Kay. ve Eğt.Müd.)

3. Belediyemiz 2011 mali yılı tarife cetvelinde ki Pazar Yerlerine ait Tarife Cetvelleri değiştirilmesi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bütçe Komisyon Raporu ve Belediyemiz 2011 mali yılı tarife cetvelinde ki Fen İşleri Müdürlüğü inşaat ve yol şubesine ait Tarife Cetvellerinin değiştirilmesi talebi ile ilgili oy çokluğu ile kabul edilen Bütçe Komisyon Raporu (Mali Hiz.Müd.)

4. 4 ada 10 ve 12 nolu parsellerin 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Mezarlık Alanı olarak belirlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu (İmar Şeh.Müd- Planlama Birimi)


GÜNDEM 3- DİLEK VE TEMENNİLER.


GÜNDEM 4- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ


GÜNDEM 5- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI