Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 10.12.2010 SAAT: 18:00

GAZİEMİR BELEDİYESİ
OLAĞAN ÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ
10.12.2010   SAAT: 18:00
(24.BİRLEŞİM)GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

GÜNDEM 2- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.


1.    Belediyemiz ile Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokole istinaden kurs binası olarak 3 yıldan fazla süreli 2 adet bina kiralanması ayrıca kiralanacak bu binaların bakım, onarım ve tadilatlarının yaptırılması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Hukuk, Plan ve Bütçe, Kurs Eğitim ve Engelliler Komisyon Raporları. (Plan ve Proje Müd- Kira Birimi)

GÜNDEM 3- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

GÜNDEM 4- KAPANIŞ.
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi