Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 07.12.2010 SAAT: 18:00

GAZİEMİR BELEDİYESİ   
OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
07.12.2010 SAAT: 18:00
(23.BİRLEŞİM)GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.


GÜNDEM 2- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.1.    Atıfbey Mah. 139 ada 4 parsel de bulunan tescilli istasyon binasının, kent arşivi fonksiyonu verilerek rölöve-restorasyon-restitüsyon projelerinin İl Özel İdaresinden katkı payı fonu kullanılarak hazırlatılması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Kültür ve Çevre Komisyon Raporları. (Plan ve Proje Müd- Etüt Proje Birimi)

2.    İlçemiz sınırları dahilinde bulunan Pazar yerlerinin İzmir Pazarcılar Esnaf odasına bir yıllığına tahsisi talebi ile ilgili oy çokluğu ile kabul edilen Plan ve Bütçe, Esnaf ve Pazar Yerleri Komisyon Raporları. (Plan ve Proje Müd- Kira Birimi)


GÜNDEM 3- DİLEK VE TEMENNİLER.


GÜNDEM 4- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ


GÜNDEM 5- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.

 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI