Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 04.11.2010 SAAT: 18:00

Belediye Meclisimiz 04.11.2010 Perşembe günü saat 18:00’de Gaziemir Belediyesi Meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır. İlan olunur.
Halil İbrahim ŞENOL
Belediye Başkanı
    GAZİEMİR BELEDİYESİ   
OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
04.11.2010 SAAT: 18:00
(21.BİRLEŞİM)
GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.


GÜNDEM 2- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.1.    Belediye Meclisimizin 01/12/2008 tarih ve 82 sayılı kararı ile T.Vakıflar Bankasından alınan krediye ait İller Bankası teminat mektubunun iade edilip 3 adet gayrimenkul üzerine ipotek konulması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe ve Hukuk Komisyon Raporu. (Mali Hizm.Müd.)


GÜNDEM 3- DİLEK VE TEMENNİLER.


GÜNDEM 4- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN
GÖRÜŞÜLMESİ


GÜNDEM 5- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI