Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 18.10.2010 SAAT: 18:00

Belediye Meclisimiz 18.10.2010 Pazartesi günü saat 18:00’de Gaziemir Belediyesi Meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır. İlan olunur.
                                            Halil İbrahim ŞENOL
                                               Belediye BaşkanıGAZİEMİR BELEDİYESİ
OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
18.10.2010   SAAT: 18:00
(19.BİRLEŞİM)
GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.


GÜNDEM 2- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
1.    Belediyemiz 2011 yılı Performans Programının görüşülerek karara bağlanması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu. (Strateji Gel.Müd.)


2.    2011 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesi ve Tarifelerinin görüşülmesi talebi ile ilgili oy çokluğu ile kabul edilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu. (Mali Hiz.Müd.)GÜNDEM 3- DİLEK VE TEMENNİLER.


GÜNDEM 4- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN  GÖRÜŞÜLMESİ


GÜNDEM 5- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi