Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 06.08.2010 SAAT: 18:00

Belediye Meclisimiz 06.08.2010 Cuma günü saat 18:00’de Gaziemir Belediyesi Meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır. İlan olunur.

                                                                                                                                       Önder KESKİN
                                                                                                                                    Belediye Başkan V. 

                                                                                                                                   

GAZİEMİR BELEDİYESİ
OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
06.08.2010   SAAT: 18:00
(15.BİRLEŞİM)

 

GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

GÜNDEM 2- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 

1.    Özel Güvenlik Personellerinin güvenlik alanlarının yeniden düzenlenerek Belediye Hizmet Alanları, Binaları ve Tesislerinin Özel Güvenlik Personellerince koruma ve güvenliğinin yerine getirilmesi talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Hukuk Komisyon Raporu. ( Destek Hizmetleri Müd.)

2.    2010-2011 sezonunun ASKF ye yatırılacak olan katılım ve referans ücretinin Gaziemir Belediyesi tarafından ödenmesi talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe, Spor Komisyon Raporları. (Yazı İşl.Müd.)

GÜNDEM 3- DİLEK VE TEMENNİLER.

GÜNDEM 4- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN
GÖRÜŞÜLMES

GÜNDEM 5- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI