Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 04.06.2010 SAAT: 18:00

GAZİEMİR BELEDİYESİ
OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
04.06.2010   SAAT: 18:00
(12.BİRLEŞİM) 

GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

GÜNDEM 2- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1.    Irmak Mahallesinde bulunan tarihi köprünün röleve-restorasyon-restitüsyon projelerinin hazırlatılması için İzmir Valiliği İl Özel İdaresi fon kullanımı talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Çevre, Plan ve Bütçe, Kültür Komisyon Raporları. (Plan ve Proj.Müd.Etüt Proje)

GÜNDEM 3- DİLEK VE TEMENNİLER.

GÜNDEM 4- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

GÜNDEM 5- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI