Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 07.05.2010 SAAT: 18:00

GAZİEMİR BELEDİYESİ
OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
07.05.2010   SAAT: 18:00
(10.BİRLEŞİM)

GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

GÜNDEM 2- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.

GÜNDEM 3- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1.19M IIIa, 19M IIId, 18M II a nolu paftalarda toplam 4 adet yaya üst geçidinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi ve “1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenen yaya üst geçidi yerlerinin yerinde uygulaması; arazinin mevcut durumu ve parsellerin araç giriş-çıkışları dikkate alınarak uygulanacaktır.” Plan notunun Gaziemir 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına eklenmesi talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Çevre, Hukuk, Esnaf ve Pazar Yerleri Komisyon Raporları. (İmar ve Şehr.Müd- Planlama)

2.İzmir İli, Gaziemir İlçesinde Belediyemiz hizmet ve sorumluluğu dâhilinde bulunan; Atıfbey Mahallesi 6 sokakta bulunan parka, Belediye Meclis Üyemiz Merhum        Nazif UYSAL’ ın Yeşil Mahalle 650 sokakta bulunan parka, Belediye Meclis Üyemiz Merhum Hasan TOYUN’ un isimlerinin verilmesi talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Kültür ve Çevre Komisyon Raporları. (Park ve Bahçeler Müd.)

3.İzmir İli, Gaziemir İlçesinde Belediyemiz hizmet ve sorumluluğu dâhilinde bulunan; 9 Eylül Mahallesi 695 ve 692 sokaklar arasında kalan, yeni yapılmakta olan park alanına Makbule EROĞLU’ nun isminin verilmesi talebi talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Kültür ve Çevre Komisyon Raporları. (Park ve Bahçeler Müd.)

4.Gaziemir İlçemizin Metro Grosmarket yanında bulunan 64. sokağın, isminin Haris ALEXİOU olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili oy çokluğu ile kabul edilen Kültür ve Çevre Komisyon Raporları. (Kültür ve Sos.İşl.Müd.)

5.Belediyemiz 2009 yılı Bütçe Kesin Hesap cetvellerinin tetkik edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.(Mali Hiz.Müd.)

GÜNDEM 4- DİLEK VE TEMENNİLER.

GÜNDEM 5- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

GÜNDEM 6- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ. 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI