Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.03.2010 SAAT: 18:00

GAZİEMİR BELEDİYESİ
OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
01.03.2010  SAAT: 18:00
(5.BİRLEŞİM)

GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

GÜNDEM 2- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.

GÜNDEM 3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

1. Gaziemir ilçesi, Dokuz Eylül Mahallesi, 362 ada 2 nolu parselde bulunan tescilli istasyon binasının, Belediyemiz ile TCDD arasında imzalanan protokol gereği lokanta+kafeterya olarak kullanılmasına yönelik plan notu ilave edilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi. (İmar ve Şehr.Müd- Planlama)
2. İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.10.2008 tarih ve 3577 sayılı kararı ve 29.01.2010 tarih ve 4728 sayılı tadilen uygun kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebi. (İmar ve Şehr.Müd- Planlama)
3. 2010 Mali Yılı Bütçemizin Tarife cetvelleri kısmına 2010 yılı mesire yerleri giriş ücret inin belirlenmesi talebi. (Mali Hiz.Müd.)
4. Yeşil Mahalle 167 ada 52 parselde bulunan Belediyemize ait 37/1063 (7.77m2) hissenin tapuda kayıtlı hissedarlara satılması talebi. (Plan ve Proje.Müd- Emlak Birimi)
5. Memur Boş kadrolarında yapılacak iptal – İhdas talebi. (İns.Kay.ve Eğt.Müd.)
6. Gaziemir Belediyesi ile Bulgaristan Cumhuriyeti Kırcaali Kirkovo Belediyesi arasında kültürel, sportif, ekonomik, teknik konularda işbirliği amaçlı Kardeş Belediye olunması talebi.
(Kült.ve Sos.İşl.Müd.)
7. 05.05.2010 – 10.05.2010 tarihleri arasında Kardeş Belediyemiz Rusya Volgograd Belediyesi ‘Zafer Günü’ kutlamalarına Belediye Başkanımız Sayın İbrahim ŞENOL ve eşliğinde gidecek olan iki meclis üyemizin belirlenerek, yurtdışı yol harcırahlarının ilgili tertipten ödenmesi talebi. (Kült.ve Sos.İşl.Müd.)

GÜNDEM 4- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1. Gaziemir İlçesi Sakarya (Gazi) Mahallesi 1153 ada, 21 parsel 137.00 m2 olup, 29/137 (29m2) hisse Belediyemize aittir. Belediyemize ait hissenin tapuda kayıtlı hissedarlara satılması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları. (Plan ve Proje Müd- Emlak Birimi)
2. Gaziemir İlçesi Çay (Irmak) Mahallesi 28 ada, 6 parsel 357.00 m2 olup, 1/2 (178.50m2) hisse Belediyemize aittir. Belediyemize ait hissenin tapuda kayıtlı hissedarlara satılması talebi ile ilgili oy birliği ile red edilen Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları.  (Plan ve Proje Müd- Emlak Birimi)
3. Mülkiyeti Belediyemize ait Gaziemir İlçesi Çay (Irmak) Mahallesi 26 ada, 2 parsel’ in satılması talebi ile ilgili oy birliği ile red edilen Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları.  (Plan ve Proje Müd- Emlak Birimi)
4. Gaziemir İlçesi, Sarnıç Mevkii 18 N IV b, 18 N IV c, 18 N I c ve 18 N III d paftalardaki 4 adet “Otopark” alanının, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü tarafından “Bölgesel Otopark Alanı” olarak belirlenmesi talebi doğrultusunda 2adet “Bölgesel Otopark Alanı” nın belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu. (İmar Müd- Planlama Biri.)
5. Gaziemir İlçesi, 9 Eylül Mahallesi, 19 M III d, 18 M II a paftalarda Gaziemir İstasyonu’nun doğusunda yer alan 10 m.lik İmar Yolu’nun devamlılığının sağlanması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu. (İmar Müd- Planlama Biri.)
6. 139 ada 4,5,6,17,18 no.lu parselleri içeren bölgenin, “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Kültür ve Hukuk Komisyon Raporları.(İmar Müd- Planlama)
7. Gaziemir İlçesinde içkili yer bölgelerinin tespiti talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Çevre Komisyon Raporu ve oy çokluğu ile kabul edilen Hukuk, Sağlık ve Esnaf Komisyon Raporları. (Zabıta Müd.)
8. Belediyemiz 2010 mali yılı bütçesi tarife cetvellerinin ilan ve reklam vergisi, işyeri ruhsat ve denetim harçları tarife cetvellerinin belirlenmesi talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe, Esnaf ve Hukuk Komisyon Raporları. (Mali Hiz.Müd.)

GÜNDEM 5- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

GÜNDEM 6- DİLEK VE TEMENNİLER.

GÜNDEM 7- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

GÜNDEM 8- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI