Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 05.02.2010 SAAT: 18:00


GAZİEMİR BELEDİYESİ
OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
05.02.2010   SAAT: 18:00
(4.BİRLEŞİM)

GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

GÜNDEM 2- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.


1.Gaziemir İlçesi, Sarnıç Mevkii 18 N III d ve 17 N II a paftalarda 11126 adanın doğusunda bulunan “Belediye Hizmet Alanı” olarak belirlenmiş alanın genişletilmesi ve çevresinin yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yazılı muvaffakatı sağlanması şartıyla oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu. (İmar ve Şehr. Müd.- Planlama)

GÜNDEM 3- DİLEK VE TEMENNİLER.

GÜNDEM 4- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

GÜNDEM 5- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI