Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 13.05.2022 SAAT:18.00

                                                        GAZİEMİR  BELEDİYE MECLİSİ
 
                                                                                                                                                13 / 05 / 2022
                                                                                                                                            Cuma  Saat:18:00                                                                                                         
                                                06/05/2022 TARİHLİ GÜNDEMİN DEVAMI
 
 
 
1- 06/05/2022 tarihinden sonra sonuçlanan raporlar
 
 
1- (39/2022)- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. maddesi gereği hazırlanan Belediyemiz 2021 Yılı Kesin Hesap Cetvellerinin oy birliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe komisyon raporu. 
 
 
2- (42/2022)- Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda olan Atıfbey Mahallesi Önder Caddesi No:32/8 Gaziemir/İZMİR (362 ada 1 parsel ile 5 sokak arasında kalan ve Sevgi Yolu 3ncü etap içerisindeki rekreasyon alanı içindeki taşınmaz) adresindeki kayıtlı taşınmazın ( tesisin)  işletme hakkının listede bulunan taşınırlarla (demirbaş) birlikte  10 yıl süre ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (i) bendi kapsamında %100 hissesi Belediyemize ait Seydaş Organizasyon İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ayni sermaye olarak konulmasının oy birliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonu ortak Raporu.
 
 
2- Dilek ve temenniler.
3-Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.
4-Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.  
 

Yayın Tarihi : 09-05-2022


Copyright © 2022 Gaziemir Belediyesi