GAZIEMIR

 
                                                    GAZİEMİR  BELEDİYE MECLİSİ
 
                                                                                                                            08 / 04 / 2022
                                                                                                                        Cuma  Saat:14.30
                                                                                 
 
                                             01/04/2022 TARİHLİ GÜNDEMİN DEVAMI
 
 
1. Birimlerden gelen önerge. 
 
1. (36/2022)-5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi, 5018  sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41.maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanan Belediyemiz 2021 yılı Faaliyet Raporu. (Strateji Geliştirme Md.)
 
 
2. Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.
3. Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.  
 

Yayın Tarihi : 04-04-2022