Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 08.01.2010 SAAT: 18:00

GAZİEMİR BELEDİYESİ
OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
08.01.2010   SAAT: 18:00
(2.BİRLEŞİM)

GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

GÜNDEM 2- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ. 

1.     2009 yılında çalışan sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmesi ve 2010 yılı için belirlenen ücretleri tespit talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe,         Hukuk Komisyon Raporları. (İnsan Kay. ve Eğt.Müd.)

2.     Geçici işçi kadrolarının tespit ve çalıştırılması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları. (İnsan Kay. ve Eğt.Müd.)

3.     Mevcut boş kadro karşıtı sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücret tespit talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları.(İnsan Kay.ve Eğt.Müd.)

GÜNDEM 3- DİLEK VE TEMENNİLER.

GÜNDEM 4- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

GÜNDEM 5- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI