Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 04.01.2010 SAAT:18:00

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ

04.01.2010  SAAT: 18:00

(1.BİRLEŞİM)GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

GÜNDEM 2- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.
 
GÜNDEM 3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.           

1.     Denetim Komisyonun seçiminin yapılması talebi. (Yazı İşl. Müd.)

2.     Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğine üye olunmasına ve Onursal Üyeliğe Belediye Başkanı Halil İbrahim ŞENOL, Kurucu üyeliğe Belediye Başkan Yardımcısı  Mehmet MARABA ile İl Genel Meclis Üyesi Yusuf VANGÖL’ ün seçilmesine, her kurucu üye için yıllık 3.000.00TL. Toplam 6.000.00TL.’ nin ödenmesi ile ilgili 01.12.2009 tarih ve 109 sayılı Meclis kararının iptali talebi. (Yazı İşl. Müd.)  

3.     Gaziemir İlçesi Atıfbey Mahallesi 11360 ada 7 parsel 2139,00 m2 olup, 1/93 (23m2) hisse Belediyemize aittir. Belediyemize ait hissenin tapuda kayıtlı hissedarlara satılması talebi.  (Plan ve Proje Müd- Sarnıç Birimi)

4.     Irmak Mahallesi, 19M IVd nolu imar planı kopyasında gösterilen alanlarda  3.60x8.13m ebadında 4 adet trafo yerinin belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi. (İmar-Planlama Biri.)

5.     Memur Kadrolarına yapılacak iptal-ihdas talebi. (İnsan Kay. ve Eğt.Müd.)

6.     2010 yılında çalışan sözleşmeli personelin ücret tespit ve sözleşmelerinin yenilenmesi talebi.(İnsan Kay. ve Eğt.Müd.)

7.     Belediyemiz bünyesindeki Müdürlüklerin ayrılması ve birleşmesi nedeniyle yeniden yapılandırılan Müdürlüklerin görev, yetki ve çalışma yönetmeliklerin belirlenmesi talebi.  (İnsan Kay. ve Eğt.Müd.)

8.     Geçici işçi kadrolarının tespit ve çalıştırılması talebi.(İnsan Kay. ve Eğt.Müd.)

9.     Mevcut boş kadro karşıtı sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücret tespit talebi.                  (İnsan Kay. ve Eğt.Müd.)


GÜNDEM 4- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

 1.     Sarnıç Mevkii 11424 ada 1, 2, 3, 4, 5 nolu parsellerin, diğer yapılaşma koşulları değiştirilmeden taks max:0.50 sınırlamasının kaldırılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile ile uygun bulunmayan Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu (İmar-Planlama Biri.)

GÜNDEM 5- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

GÜNDEM 6- DİLEK VE TEMENNİLER.

GÜNDEM 7- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN

GÖRÜŞÜLMESİ.

GÜNDEM 8- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI