Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 06.03.2020 SAAT:18.00

 
 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2020 YILI MART AYI 2.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 06.03.2020 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
 
I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 
II- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. Boş kadro derece değişikliği talebi. (İnsan Kayn.ve Eğt.Müd)
 
III- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
 
1. İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Tapunun Karabağlar Mahallesi, 31260 ada, 2 parsel  57,00 m² lik Belediyemize ait hissenin Encümenin 10.10.2019 tarih ve 930 sayılı kararı ile belirlenen 74.100,00 TL. satış bedelinin      taksitlendirilmesi talebi ile ilgili katılanların oy birliği ile reddine karar verilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu(Plan ve Proje Müd.) 
 
2. İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Tapunun Karabağlar Mahallesi, 43631 ada, 20 parsel  37,00 m² lik Belediyemize ait hissenin Encümenin 22.08.2019 tarih ve 617 sayılı kararı ile belirlenen 48.100,00 TL. satış bedelinin taksitlendirilmesi talebi ile ilgili katılanların oy birliği ile reddine karar verilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu (Plan ve Proje Müd.) 
 
3. 26.04.2020-02.05.2020 tarihleri arasında Almanya Niedersachsen Hannover Şehri Laatzen Belediyesi Duyu Parkı Yöneticisi Sven Achtermann ile ortaklaşa yapılan çalışmalarda Gaziemir’de yapılması planlanan ‘Duyu Parkı’ yapım çalışmaları çerçevesinde Avusturya’nın Tull Şehrinde bulunan, Tull Bahçesi ziyareti, Natur im Garten Avrupa Siyasi Temsilcileri ile yapılacak Avrupa Formuna Katılım ve Almanya Höxter Belediyesi ve Üniversitesiyle yapılacak görüşmeler için Belediyemizi temsilen katılacak olan kişilerin, belirtilen tarihlerde görevli izinli sayılmaları, kişilerin ulaşım bedeli dahil her türlü yasal giderlerinin Harcırah Kanunu kapsamında Belediyemiz bütçesinden ödenmesi talebi  ile ilgili katılanların oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Kültür ve Sosyal İşl.Müd)
 
4. Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Deniz DİNLER’e 5682 Sayılı Pasaport Kanunu’nun 14. Maddesi b bendi gereğince Hizmet Pasaportu (Gri Pasaport) çıkartılması talebi ile ilgili katılanların oy birliği ile kabul edilen Hukuk Komisyonu Raporu.(Kültür ve Sosyal İşl.Müd)
 
5. İlçemizin çoğunlukla Önder Caddesi ve Abdülhamit Yavuz Caddelerini kullanan minibüslerin yarattığı gürültü kirliliğinin önlenmesi için alınması gereken tedbir talebi ile ilgili katılanların oy çokluğu ile reddine karar verilen Çevre Komisyon Raporu. (CHP Meclis Üyesi Levent ÇAĞLARSU'nun yazılı önergesi)
 
 
IV- DİLEK VE TEMENNİLER. 
 
V- TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.    
 
VI-  TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi