Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 02.03.2020 SAAT:18.00

 
                                                                                   DUYURU
 
Gaziemir Belediye Meclisinin 2020 yılı Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi 02.03.2020 Pazartesi günü saat 18:00’de, Gaziemir Belediyesi bünyesinde bulunan Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesi gereği, toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur.
 
Sayın halkımıza duyurulur.
 
                                                                                                                                   Halil ARDA
                                                                                                                     Gaziemir Belediye Başkanı 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2020 YILI MART AYI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 02.03.2020 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 
II- MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
III-BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Tapunun Karabağlar Mahallesi, 31260 ada, 2 parsel  57,00 m² lik Belediyemize ait hissenin Encümenin 10.10.2019 tarih ve 930 sayılı kararı ile belirlenen 74.100,00 TL. satış bedelinin taksitlendirilmesi talebi (Plan ve Proje Müd.) 
 
2. İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Tapunun Karabağlar Mahallesi, 43631 ada, 20 parsel  37,00 m² lik Belediyemize ait hissenin Encümenin 22.08.2019 tarih ve 617 sayılı kararı ile belirlenen 48.100,00 TL. satış bedelinin taksitlendirilmesi talebi. (Plan ve Proje Müd.) 
 
3. Tapusu Belediyemize ait ekli listedeki imar planında cami yeri ve Sağlık Tesisi olarak ayrılmış olan yerlerimizin, Belediyemizin Vergi Dairesine olan borçlarına karşılık verilmesi ve bu iş ve işlemleri yürütmek ve tapu devrini yapmak üzere Belediye Başkanının yetkili kılınması talebi. (Mali Hiz.Müd.)
 
4. 26.04.2020-02.05.2020 tarihleri arasında Almanya Niedersachsen Hannover Şehri Laatzen Belediyesi Duyu Parkı Yöneticisi Sven Achtermann ile ortaklaşa yapılan çalışmalarda Gaziemir’de yapılması planlanan ‘Duyu Parkı’ yapım çalışmaları çerçevesinde Avusturya’nın Tull Şehrinde bulunan, Tull Bahçesi ziyareti, Natur im Garten Avrupa Siyasi Temsilcileri ile yapılacak Avrupa Formuna Katılım ve Almanya Höxter Belediyesi ve Üniversitesiyle yapılacak görüşmeler için Belediyemizi temsilen katılacak olan kişilerin, belirtilen tarihlerde görevli izinli sayılmaları, kişilerin ulaşım bedeli dahil her türlü yasal giderlerinin Harcırah Kanunu kapsamında Belediyemiz bütçesinden ödenmesi talebi (Kültür ve Sosyal İşl.Müd)
 
5. Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Deniz DİNLER’e 5682 Sayılı Pasaport Kanunu’nun 14. Maddesi b bendi gereğince Hizmet Pasaportu (Gri Pasaport) çıkartılması talebi. (Kültür ve Sosyal İşl.Müd)
 
 IV-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1.2020 yılında uygulanacak Elektronik Haberleşme Altyapıları Geçiş Hakkı bedel tarifelerinin uygulanması talebi ile ilgili katılanların oy birliği ile kabul edilen  Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonu Ortak Raporu.              (Fen İşl.Müd.)
2. Gaziemir İlçesi Sevgi Mah. Nevvar Salih İşgören Caddesi No:8/3, 1934 ada 1 parsel arasında kalan kamuya terkli alan üzerindeki binanın daha uygun kullanılması için Öğretmenlerin, Kurumlarda çalışan insanların kaliteli vakit geçirebilmeleri adına Öğretmenler Lokali yapmak üzere değerlendirilmesi talebi ile ilgili katılanların oy birliği ile red edilen Hukuk Komisyon Raporu.  (MHP Yazılı Önerge)
 
V- DİLEK VE TEMENNİLER. 
 
VI- TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
VII-TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi