Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 03.02.2020 SAAT:18.00

 
                                                                              DUYURU
 
Gaziemir Belediye Meclisinin 2020 yılı Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi 03.02.2020 Pazartesi günü saat 18:00’de, Gaziemir Belediyesi bünyesinde bulunan Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesi gereği, toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur.
 
Sayın halkımıza duyurulur.
 
                                                                                                                                   Halil ARDA
                                                                                                                    Gaziemir Belediye Başkanı 
 
 
                                                                      GAZİEMİR BELEDİYESİ
                                                                2020 YILI ŞUBAT AYI 1.BİRLEŞİM
                                                                           MECLİS GÜNDEMİ
                                                                TOPLANTI TARİHİ: 03.02.2020 
                                        TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
                                                                  TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 
II- MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
III-BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. Zabıta fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi talebi. (İnsan Kayn. ve Eğt.Müd)
 
2. Boş kadro derece değişikliği talebi. (İnsan Kayn.ve Eğt.Müd)
 
3. 2020 yılında tam zamanlı Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi talebi.                                          (İnsan Kayn.ve Eğt.Müd)
 
4. 22.04.2020-26.04.2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan 23.Gaziemir Ulusal ve Uluslar Arası Çocuk Şenliği festivalimize, Yabancı Ülke ve heyet gruplarının katılabilmeleri hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 nci maddesi birinci fıkrası (p) bendi gereğince gerekli meclis kararın alınması talebi. (Kültür ve Sosyal İşl.Müd)
 
5. 2020 yılında uygulanacak Elektronik Haberleşme Altyapıları Geçiş Hakkı bedel tarifelerinin uygulanması talebi (Fen İşl.Müd.)
 
IV- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. Buca İlçesi sınırlarında bulunan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce Fidanlık olarak kullanılan Buca İlçesi İnönü Mahallesi 160 ada, 1 parsel (8.099 m²), 13 parsel (8.213 m²), 14 parsel (10.596 m²), 15 parsel (3.866 m²), ve 24 parselin ( 3.991,50 m²) mülkiyeti ile Gaziemir İlçesi Atıfbey Mahallesi 2049 ada, 1 parselde kayıtlı üzerinde Migros binası olan (Eski adı Tansaş) taşınmazın 1124/3546 payına isabet eden belediyemizin hissesinin tamamının %100 hissesi belediyemize ait Seydaş A.Ş’ye Devri ve Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda olan; Aryom İnşaat önü Gaziemir İlçesi Irmak Mahallesi 725 sokak no:2, 2309 ada 1 parsel ile 2198 ada 2 parsel arasında kalan kamuya terkli alan üzerindeki Kültür Merkezi Binası’nın, Gaziemir İlçesi Sevgi Mahallesi Nevvar Salih İşgören Caddesi No:8/3, 1934 ada 1 parsel ile 1920 ada 1 parsel arasında kalan kamuya terkli alan üzerindeki binanın ve Gaziemir İlçesi Gazikent Mahallesi Akçay Caddesi No:282/4, 1949 ada 6 parsel ile Akçay caddesi arasında kalan kamuya terkli alan üzerindeki tesislerin işletme hakkının 10 yıl süre ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (i) bendi kapsamında %100 hissesi Belediyemize ait Seydaş Organizasyon İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ayni sermaye olarak konulması talebi ile ilgili oy çokluğu ile kabul edilen Plan ve Bütçe ile Hukuk  Komisyon Ortak Raporu. (Özel Kalem Müd)
 
2. Belediyemizin %100 hissesine sahip olduğu Seydaş Organizasyon İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin vermekte olduğu ve vereceği hizmetler dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (i) bendi kapsamında, 50.000,00 TL olan sermayesinin 500.000,00 TL artırılarak toplam 550.000,00 TL’ye çıkartılması ve sermaye artışının belediyemiz gider bütçesinin ilgili tertibinden Seydaş Organizasyon İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ödenmesi talebi ile ilgili oy çokluğu ile kabul edilen Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonları Raporu. (Mali Hizm.Müd) 
 
 V-KOMİSYONLARA HAVALE EDİLİP SONUÇLANMAYAN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. Milli Savunma Bakanlığı İzmir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın talebi ve mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, Atıfbey Mahallesi 251 ada 2 numaralı parselin bir kısmı ve 4 numaralı parsel ile Sakarya Mahallesi 250 ada 3 numaralı parseli kapsayan alanda E=0.30, Yençok=7 Kat yapılaşma koşullu Askeri Alanın, Dere Islah Güzergahlarının ve Adnan Menderes Havaalanı Mania Planı Kriterlerinin belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı talebi. (Etüt Proje Müd) (BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONU)
 
VI- DİLEK VE TEMENNİLER. 
VII- TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
VIII-TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi